Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53113
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P2b)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Dulksnienė, Liudmila;Kazlauskaitė, Daina
Title: Integruotų prancūzų kalbos užsiėmimų tyrimas LSMU ir VDU: studentų požiūris
Other Title: Integrated practical classes in French language studies at the LSMU and VDU
Is part of: Kalbų studijos aukštojoje mokykloje : konferencijos medžiaga, 2016 m. lapkričio 11 d. = Language studies at a higher education institution : conference proceedings, 11 November 2016 / sudarė Dalija Gudaitytė, Andrius Eidimtas. Kaunas : [Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai], 2016
Extent: p. 41-45
Date: 2016
Keywords: Prancūzų kalbos mokymasis;Integruotas užsiėmimas;Studentas;French language studies;Integrated practical classes;Student
ISBN: 9789955154563
Abstract: Didėjanti mokslo reikšmė ir vis didėjantis bendradarbiavimas su užsienio šalių partneriais sąlygoja gero specialisto rengimą. Atkreipiant dėmesį į specialybės žinių atsinaujinimą bei galimybes skaityti naujausią mokslinę literatūrą užsienio kalba, dalyvauti tarptautinėse konferencijose su užsienio partneriais, tampa aktualu rengti specialistus, gebančius bendradarbiauti mokslinėje ir dalykinėje veikloje laisvai komunikuojant keliomis užsienio kalbomis. [...]. Kiekviena Lietuvos aukštoji mokykla stengiasi tobulinti studijų procesą tam, kad jų absolventai sugebėtų adaptuotis besikeičiančių ekonominių, politinių, kultūrinių, edukacinių, technologinių ir kitų sąlygų atžvilgiu. Tačiau nepaisant didelio visuomenės susidomėjimo kalbų mokymusi, šiuo metu aukštosiose mokyklose yra mažinamas užsienio kalbos disciplinų valandų skaičius. Nors užsienio kalbų mokymui skiriama vis mažiau valandų, reikalavimai žinių kokybei didinami. Todėl dėstytojui iškyla problema, kaip per trumpą laiko tarpą padėti studentui įsisavinti reikiamas žinias. Šio tyrimo tikslas – atskleisti studentų požiūrį į integruotų užsiėmimų raiškos ypatumus studijuojant prancūzų kalbą LSMU ir VDU. [...]
The increasing significance of science and more intensive cooperation with foreign partners create preconditions for the education and training of good specialists. In view of the renewal of specialty knowledge and the possibility to read the most recent scientific literature in a foreing language and to participate in international conferences with foreign partners, it has become relevant to educate specialists capable of cooperating in scientific and subject-oriented activity when freely communicating in several foreing languages. The aim of the study was to reveal the peculiarities of the expression of integrated practical classes in french language studies at the LSMU and VDU. The results of the study conducted at the LSMU and VDU when teaching the French Language module showed that integrated practical classes of professional language positively influenced the students\ learning and facilitated students' empowerment for successful french language studies
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/53113
Affiliation(s): Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija
Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

123
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.