Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53048
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Čiegis, Remigijus;Dilius, Aidas;Mikalauskienė, Asta
Title: Evaluation of economic growth in terms of sustainability
Other Title: Ekonomikos augimo vertinimas darnumo aspektu
Is part of: Transformations in business and economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Kaunas : Vilnius university, Kaunas Faculty of Humanities, 2015, Vol. 14, no. 1(34)
Extent: p. 105-125
Date: 2015
Keywords: Ekonomikos augimas;Darnus vystymasis;Įtaka aplinkai;Socialinė sfera;Economic growth;Sustainable development;Environment;Social sphere
Abstract: Darnaus vystymosi pagrindinės nuostatos pirmą kartą konkrečiau buvo suformuluotos 1987 m. JT aplinkos ir plėtros komisijos to meto Norvegijos aplinkos ministrės Gro Harlem Brundtland pranešime "Mūsų bendra ateitis". Jame buvo pateiktas apibrėžimas: darnus vystymasis - tai toks vystymasis, kuris tenkina dabartinius visuomenės poreikius nemažinant ateinančių kartų galimybių tenkinti savo poreikius (Our Common Future, 1987). Standartinį darnaus vystymosi modelį sudaro trys dydžiai - ekonomikos, socialinis ir aplinkos, o šias sritis jungia institucijos (Čiegis, Šimanskienė, 2010). Todėl šalyje siekiant darnaus vystymosi būtina suderinti šias tris sritis. Pagrindinė šio straipsnio problema - kaip būtų galima siekti ekonomikos augimo atsižvelgiant į ekonomikos, socialinę ir aplinkos sričių darnumą. Per greitas gamybos augimo tempas gali lemti pernelyg aukštą infliacijos lygį. Žala gali būti ir dėl padidėjusio gamtos išteklių naudojimo, ir dėl padidėjusios oro bei vandens taršos, taip pat atliekų susidarymo; šie veiksniai priskiriami aplinkos sričiai. Per žemas gamybos augimas gali turėti įtakos padidėjusiam nedarbo lygiui ir skurdo rizikos lygiui, kurie priskiriami socialinei sričiai. Todėl labai svarbu suderinti šias tris sritis siekiant darnaus ekonomikos vystymosi. Tyrimo objektas - ekonomikos augimas darnumo aspektu. Straipsnio tikslas - teoriškai išanalizuoti ir įvertinti ekonomikos augimo priežastis ir pasekmes darnumo aspektu. Straipsnis parengtas pasitelkus sisteminės mokslinės literatūros analizės, lyginamosios analizės ir loginės analizės metodus
The article theoretically discusses the assessment of economic growth in terms of aspects of sustainability. According to the collected theoretical and practical material, it analyses the economic growth theories in terms of sustainability aspect. The assessment of the effect of economic growth on sustainable development is provided in this paper as well. The main issue of the article is how to achieve economic growth taking into account the sustainability of economic, social, and environmental spheres? The fast pace of growth in production may lead to the high level of inflation. Damage may be caused by the increased use of natural resources and due to the increased air and water pollution as well as waste generation that are attributed to the environmental sphere. The too low growth of production may have an influence on the increased unemployment and poverty levels that are attributed to the social sphere. Therefore, it is of great importance to align these three spheres
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/53048
Affiliation(s): Ekonomikos katedra
Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas
Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Šiaulių universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.22 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

10
checked on Apr 24, 2021

Page view(s)

121
checked on May 1, 2021

Download(s)

20
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.