Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52877
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Žemaitis, Kęstutis
Title: Įkrikščioninimo Sakramentų praktika bizantinėje tradicijoje
Other Title: Practice of initiation sacraments in Byzantine tradition
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2016, T. 88
Extent: p. 153-159
Date: 2016
Keywords: Sakramentai;Įkrikščioninimas;Bizantinės apeigos;Sacraments;Byzantine liturgy;Initiation
Abstract: Įkrikščioninimo Sakramentų praktika bizantinėje tradicijoje siekia pirmuosius krikščionybės amžius. Tad jau nuo pat pirmųjų krikščionių kartų Sakramentai – Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos, – Rytų krikščionių teologijoje dažniausiai įvardijami paslaptimis, yra teikiami per tas pačias liturgines apeigas, kurios sudaro vieną ir vientisą liturginę praktiką. Nors sakramentų suteikimo liturgijoje yra skirtumų palyginti su Romos katalikų liturginėmis apeigomis, vis dėlto per bizantines apeigas tikintieji gauna tas pačias sakramentines malones. Vienas svarbių šių įkrikščioninimo sakramentų teikimo ir priėmimo bruožų yra tas, kad ta pati praktika taikoma ir kūdikiams. Pakrikštytieji vėliau Eucharistijos sakramentą priima pagal jų Bažnyčios magisteriumo patvirtintas taisykles
The practice of Initiation to the Sacraments in Byzantine tradition comes from the early ages of Christianity. Starting from the first Christian generations, the Sacraments of Baptism, Confirmation and Holy Eucharist, which in the theology of the Eastern Christian tradition were called mysteries, are administered during the same liturgical rituals that form one and integral liturgical practice. Though there are some differences with Roman Catholic liturgical rituals, the faithful of the Byzantine liturgy get the same sacramental graces. One of the most important features of administering and receiving the Sacraments of Initiation is that they are administered to children. The baptized later receive the Holy Eucharist according to the rules of the Magisterium of the Church
Internet: http://www.litlogos.eu/L88/Logos_88_153_158_Zemaitis.pdf
http://www.litlogos.eu/L88/Logos_88_153_158_Zemaitis.pdf
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.1 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

138
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.