Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52616
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Nazelskis, Eugenijus;Tūtlys, Vidmantas;Bukantaitė, Daiva
Title: Management competence development in the transitional economy and society : the case of Lithuania
Is part of: Tarptautinis verslas: inovacijos, psichologija, ekonomika: mokslo darbai = International business: innovations, psychology, economics. Vilnius : Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, 2011, T. 2, nr. 1(2)
Extent: p. 96-113
Date: 2011
Keywords: Vadovų kompetencijų vystymas;Žmonių išteklių vystymo strategijos;Organizacijos mokymosi kultūra;Aukštos kvalifikacijos darbuotojai;Management competence development;Human resource development strategies;Organisational learning culture;High-skilled employees
Abstract: Vadovų kompetencijų vystymas yra vienas iš esminių sėkmingo ir efektyvaus verslo veikimo sąlygų. Tai yra sudėtingas ir sisteminis procesas, susijęs su daugeliu organizacijų valdymo ir vystymosi veiksnių, įskaitant ir organizacijų mokymosi kultūras. Šio straipsnio tikslas yra išanalizuoti sąsajas tarp vadovų kompetencijų plėtojimo ir organizacijų mokymosi kultūrų šešiose stambiose Lietuvos pramonės įmonėse. Pagrindiniai naudoti tyrimo metodai yra mokslinės literatūros analizė ir kokybinis tyrimas atliekant interviu su verslo asociacijų ir įmonių atstovais. Tyrimas atskleidė, kad vadovų kompetencijų vystymui analizuotose Lietuvos įmonėse ir jo sąsajoms su organizacijų mokymosi kultūros plėtra didelę įtaką daro specifinis pokomunistinių visuomenių socioekonominių pokyčių kontekstas
Management competence development is one of the key factors of successful and effective business performance. It is a complex and systemic process closely related to many factors of management and development of organizations, including the organisational learning cultures. This paper aims to analyse the interrelations between the development of management competence and organisational learning cultures in the six big industrial enterprises of Lithuania. The main applied research methods include desktop research of the scientific literature and qualitative interviews with the representatives of business associations and enterprises. The research disclosed that managerial competence development in the analysed enterprises of Lithuania and it‘s relation to the development of organisational learning culture is strongly influenced by specific context of socioeconomic transitions in post-communist societies
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/52616
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Muzikos akademija
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

150
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.