Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52477
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBaublys, Vykintas-
dc.contributor.authorČekianienė, Regina-
dc.contributor.authorGefenienė, Audronė-
dc.contributor.authorGirdauskas, Valdas-
dc.contributor.authorKanapickas, Arvydas-
dc.contributor.authorLamanauskas, Nerijus-
dc.contributor.authorMickevičius, Saulius-
dc.contributor.authorPečiuliauskienė, Palmira-
dc.contributor.authorRagelienė, Lina-
dc.contributor.authorRagulienė, Loreta-
dc.contributor.authorSitonytė, Jūratė-
dc.contributor.authorŠlekienė, Violeta-
dc.contributor.authorTamošiūnas, Mindaugas-
dc.contributor.authorVitėnienė, Irena-
dc.contributor.authorŽaltauskas, Raimundas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T23:28:44Z-
dc.date.available2018-10-06T23:28:44Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.isbn9786099537191-
dc.identifier.otherVDU02-000018898-
dc.identifier.urihttp://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Mokykliniu_chemijos_eksperimentu_teorija_ir_praktika_Mokytojo_knyga_ok.pdf-
dc.descriptionLEU projektas. „Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9–12 klasių bendrųjų programų pagrindu (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-002)“. Projekto vykdytojas – Lietuvos edukologijos universitetas. Partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas ir Šiaulių universitetas-
dc.description.abstractMetodinę priemonę sudaro keturi skyriai. Pirmasis knygos skyrius yra teorinio pobūdžio, jame išryškinamas pažinimo kompetencijos vaidmuo eksperimentinėje veikloje, nagrinėjamas tyrinėjimu grindžiamas mokymasis, aktyvieji mokymosi metodai, kurie galėtų paįvairinti edukacinę praktiką. Antrajame skyriuje aprašytos kompiuterizuotos mokymo sistemos, pritaikytos gamtamoksliam ugdymui. Trečiasis mokytojo knygos skyrius yra praktinio pobūdžio, susijęs su dalyko laboratoriniais darbais. Tyrimai laboratorijoje, konkrečios situacijos analizė, problemų sprendimas padeda nuo mokymo pereiti prie mokymosi, gamtos mokslus daro patrauklius, o patį mokymosi procesą įdomesnį ir prasmingesnį. Aprašomos tyrimų metodikos skiriasi tyrimo objektais, veiklų apimtimi ir sudėtingumu, todėl kiekvienas mokytojas, priklausomai nuo moksleivių pasirengimo lygio, gali pasirinkti tinkamus tyrimus. Ketvirtasis knygos skyrius yra praktinio tarpdalykinio pobūdžio. Šioje metodinėje priemonėje aprašytos metodikos yra išbandytos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursuose su gamtos dalykų (biologijos, chemijos, fizikos) mokytojais. Mokymuose gamtamokslinę kompetenciją tobulino per 330 gamtos dalykų mokytojų, mokymų trukmė – 60 vallt
dc.description.sponsorshipBiochemijos katedra-
dc.description.sponsorshipBiologijos katedra-
dc.description.sponsorshipFizikos katedra-
dc.description.sponsorshipGamtos mokslų fakultetas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŠiaulių universitetas-
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademija-
dc.format.extent406 p-
dc.language.isolt-
dc.publisherVilnius : Lietuvos edukologijos universitetas; Šiaulių universitetas; Vytauto Didžiojo universitetas-
dc.subjectKompiuterinis eksperimentaslt
dc.subjectNOVA 5000lt
dc.subjectXplorer GLXlt
dc.subjectLaboratoriniai darbailt
dc.subjectCheminiai eksperimentailt
dc.subject.otherChemija / Chemistry (N003)-
dc.titleMokyklinių chemijos eksperimentų teorija ir praktika : mokytojo knyga [elektroninis išteklius]lt
dc.typeMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)-
dc.date.updated2019-10-06T16:30Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "18898"}, "publisher": {"other": [""], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "isbn": ["9786099537191"], "code": "K2c", "subject": ["N003"], "url": ["http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Mokykliniu_chemijos_eksperimentu_teorija_ir_praktika_Mokytojo_knyga_ok.pdf"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "N", "original": true, "pages": 406, "sheets": 29, "timestamp": "20191006163052.0", "account": {"year": 2014, "late": true}, "na": 15, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biologijos katedra", "id": "0102", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "C8C0AE29D29A188BC35C8C7C254ACA02", "lname": "Baublys", "fname": "Vykintas", "status": "1", "name": "Baublys, Vykintas"}, {"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Švietimo akademija", "id": "08", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "458AB1175FD46E472064F2980DFBA71F", "lname": "Čekianienė", "fname": "Regina", "status": "0", "name": "Čekianienė, Regina"}, {"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Švietimo akademija", "id": "08", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "5414F7443867F2B40E1A923DBEA6DA09", "lname": "Gefenienė", "fname": "Audronė", "status": "0", "name": "Gefenienė, Audronė"}, {"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Fizikos katedra", "id": "0104", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "48DA8CD2C17E6434ABDE61FA30ABAFF1", "lname": "Girdauskas", "fname": "Valdas", "status": "1", "name": "Girdauskas, Valdas"}, {"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Fizikos katedra", "id": "0104", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "96947E815401C60B75299F14F438CF96", "lname": "Kanapickas", "fname": "Arvydas", "status": "1", "orcid": "0000-0003-3259-6905", "name": "Kanapickas, Arvydas"}, {"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Biologijos katedra", "id": "0102", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "867539BB96F75A6D7B6755BD915E1EB7", "lname": "Lamanauskas", "fname": "Nerijus", "status": "0", "name": "Lamanauskas, Nerijus"}, {"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Fizikos katedra", "id": "0104", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "C9E0443D4161A7F3A4B6D951531C9A51", "lname": "Mickevičius", "fname": "Saulius", "status": "1", "orcid": "0000-0002-2095-1060", "name": "Mickevičius, Saulius"}, {"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Švietimo akademija", "id": "08", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "569A0BF16333B10D2DA4C5FDC8FDAF6B", "lname": "Pečiuliauskienė", "fname": "Palmira", "status": "1", "orcid": "0000-0003-3408-2211", "name": "Pečiuliauskienė, Palmira"}, {"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biochemijos katedra", "id": "0103", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "7E71640679FF0BE05C044D4DF9CB9BEB", "lname": "Ragelienė", "fname": "Lina", "status": "1", "orcid": "0000-0001-5535-4592", "name": "Ragelienė, Lina"}, {"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Šiaulių universitetas", "id": "111951345"}], "id": "127CBBB40C4FF1BEA6160F9A6DA3B439", "lname": "Ragulienė", "fname": "Loreta", "status": "0", "name": "Ragulienė, Loreta"}, {"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Šiaulių universitetas", "id": "111951345"}], "id": "98CAA2D0330597BC0AC33D66366DF37B", "lname": "Sitonytė", "fname": "Jūratė", "status": "0", "name": "Sitonytė, Jūratė"}, {"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Šiaulių universitetas", "id": "111951345"}], "id": "42CFB185570B6CF090D172AE8CA8A7D6", "lname": "Šlekienė", "fname": "Violeta", "status": "0", "name": "Šlekienė, Violeta"}, {"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biologijos katedra", "id": "0102", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "F11415C4800E478BA04F76681785E7DA", "lname": "Tamošiūnas", "fname": "Mindaugas", "status": "1", "orcid": "0000-0001-5866-9557", "name": "Tamošiūnas, Mindaugas"}, {"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Švietimo akademija", "id": "08", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "B341D61BAF9BB01BA2F41C6C9BE5FFA0", "lname": "Vitėnienė", "fname": "Irena", "status": "0", "name": "Vitėnienė, Irena"}, {"contribution": 0.066666666666667, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.066666666666667, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Švietimo akademija", "id": "08", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "3C367C45F2A266DF048020836B41B74E", "lname": "Žaltauskas", "fname": "Raimundas", "status": "1", "name": "Žaltauskas, Raimundas"}]}-
local.typeK-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptBiologijos katedra-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
crisitem.author.deptMokytojų rengimo institutas-
crisitem.author.deptFizikos katedra-
crisitem.author.deptFizikos katedra-
crisitem.author.deptBiologijos katedra-
crisitem.author.deptFizikos katedra-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
crisitem.author.deptBiochemijos katedra-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
crisitem.author.deptBiologijos katedra-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml11.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

214
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

18
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.