Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52375
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Miliūtė, Inga;Buzaitė, Odeta;Baniulis, Danas;Stanys, Vidmantas
Title: Bacterial endophytes in agricultural crops and their role in stress tolerance : a review
Other Title: Bakterinių endofitų reikšmė žemės ūkio augalų atsparumui stresui : apžvalga
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, 2015, T. 102, nr. 4
Extent: p. 465-478
Date: 2015
Keywords: Augalų adaptyvumas;Endofitinė mikrobioma;Mikroorganizmų bendrijos;Mikroorganizmų įvairovė;Žemės ūkio technologijos;Agricultural practices;Endophytic microbiome;Microbial community;Microbial diversity;Plant adaptatio
Abstract: Bakteriniai endofitai yra augaluose plačiai paplitusi endosimbiontinių mikroorganizmų grupė, kuri kolonizuoja visų augalo dalių tarpląstelines bei viduląstelines sritis ir nesukelia augalų ligų ar reikšmingų morfologinių pakitimų. Augalų ir endofitinių bakterijų sąveikai būdinga didelė taksonominė bakterijų ir augalų įvairovė. Apžvalgoje apibendrintos žinios apie ištirtų būdingų žemės ūkio augalų endofitų taksonominė sudėtį. Pastarąjį dešimtmetį naujų duomenų apie šių mikroorganizmų įvairovę pateikė naujų metagenominės analizės metodų taikymas tiriant endofitines bakterijas. Endofitinių bakterijų bendrijų struktūrą lemia augalo genotipas, aplinkos sąlygos, mikroorganizmų tarpusavio sąveika ir jų sąveika su augalais. Tokios žemės dirbimo technologijos kaip dirvos arimas, drėkinimas, pesticidų ir trąšų naudojimas turi didelę įtaką dirvožemio bei endofitinių mikroorganizmų populiacijų funkcijoms ir struktūrai. Todėl natūralią augalų endofitinių bakterijų įvairovę palaikančios žemės ūkio technologijos tampa svarbia darnios žemdirbystės dalimi, užtikrinančia didelį augalų produktyvumą ir žemės ūkio produkcijos kokybę. Įvairios endofitinių mikroorganizmų bendrijos yra neatsiejama agroekosistemų dalis, svarbi jų funkcionavimui. Nustatyta, kad endofitinės bakterijos gali skatinti augalo šeimininko augimą, reguliuoti metabolizmą, fitohormonų signalinius kelius ir tokiu būdu didinti augalų atsparumą aplinkos abiotiniam ar biotiniam stresui. Endofitinių bakterijų panaudojimas sudaro galimybę kurti žemės ūkio technologijas, kurios užtikrintų didesnį augalų atsparumą šalčio, sausros ar užterštų dirvožemių stresui arba padidintų augalų atsparumą ligoms
Bacterial endophytes are a class of endosymbiotic microorganisms widespread among plants that colonize intercellular and intracellular spaces of all plant compartments and do not cause plant disease or significant morphological changes. Plant and endophytic bacteria association includes vast diversity of bacterial taxa and plant hosts and in this review we present an overview of taxonomic composition of endophytes identified in common agricultural crops. Further, during the last decade, new aspects of the microbial diversity have emerged with application of new metagenomic analysis methods in studies of bacterial endophytes. Endophytic bacteria community structure is influenced by plant genotype, abiotic and biotic factors such as environment conditions, microbe – microbe interactions and plant – microbe interactions. Agricultural practices, such as soil tillage, irrigation, use of pesticides and fertilizers have a major effect on function and structure of soil and endophytic microbial populations. Therefore, the use of agricultural practices that maintain natural diversity of plant endophytic bacteria is becoming an important element of sustainable agriculture that could ensure plant productivity and quality of agricultural production. The diverse endophytic microbial communities play integral and unique role in the functioning of agroecosystems. Endophytic bacteria have been shown to have several beneficial effects on their host plant, including growth promoting activity, modulation of plant metabolism and phytohormone signalling that leads to adaptation to environmental abiotic or biotic stress. Use of endophytic bacteria presents a special interest for development of agricultural applications that ensure improved crop performance under cold, draught or contaminated soil stress conditions or enhanced disease resistance
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/11/102_4_str60.pdf
http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/11/102_4_str60.pdf
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

164
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

18
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.