Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52373
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRugienius, Rytis-
dc.contributor.authorŠnipaitienė, Lina-
dc.contributor.authorStanienė, Gražina-
dc.contributor.authorŠikšnianienė, Jūratė Bronė-
dc.contributor.authorHaimi, Perttu-
dc.contributor.authorBaniulis, Danas-
dc.contributor.authorFrercks, Birutė-
dc.contributor.authorPranckietis, Viktoras-
dc.contributor.authorLukoševičiūtė, Vanda-
dc.contributor.authorStanys, Vidmantas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T23:27:56Z-
dc.date.available2018-10-06T23:27:56Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn13923196-
dc.identifier.otherVDU02-000019572-
dc.identifier.urihttp://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/05/103_2_str27.pdf-
dc.description.abstractIštvermingumas žiemą yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių sodininkystei svarbių augalų išgyvenamumą ir veislių pasirinkimą vidutinio klimato juostoje. Dėl šio požymio kompleksiškumo dažnai besikeičiančių orų žiemojimo metu ekstensyvi atranka lauko sąlygomis, siekiant gauti patikimus rezultatus, reikalauja daugelio metų tyrimų. Siekiant diferencijuoti įvairių rūšių genotipus ir atrinkti atspariausius šalčiui, įvairiose selekcijos programose naudojamas atsparumo šalčiui tyrimas kontroliuojamomis sąlygomis. Tyrimo tikslas – ištirti Prunus ir Fragaria genčių mikroaugalų atsparumą šalčiui po 7, 14, 28 ir 56 dienų grūdinimo žemoje teigiamoje temperatūroje, įvertinant jonų išplovimą ir apskaičiuojant kritinę temperatūrą (CT50) po šaldymo in vitro. Tyrimo metu nustatyta, kad erškėtinių (Rosacea) šeimos skirtingų genotipų augalų CT50 kitimo pobūdis grūdinimo metu buvo nevienodas. Nustatyta, kad 56 dienų trukmės grūdinimas, lyginant su negrūdintais augalais, Prunus mikroūglių CT50 vertę sumažino 1,3–2,0 °C, Fragaria – 0,8–2,1 °C. Erškėtinių šeimos augalų grūdinimo ir šaldymo rezultatai rodo, kad norint pasiekti maksimalų atsparumą šalčiui, reikia grūdinti ne trumpiau nei 56 dienas. Po 56 dienų grūdinimo šalčiui atspariausios in vitro buvo paprastosios vyšnios (P. cerasus) veislė ‘Orkolija’, daržinės braškės (F. × ananassa) veislė ‘Melody’ ir virgininė žemuogė (F. virginiana) bei aukštoji žemuogė (F. moschata). Grūdinimo trukmė esminei Prunus genotipų diferenciacijai yra ne mažesnė nei 28 dienos, o Malus, Pyrus ir Fragaria – 56 dienos. Tyrimo metu gauti duomenys vertingi tobulinant erškėtinių šeimos augalų selekcijos ir saugojimo skysto azoto (krio) temperatūroje technologijas, sudaro prielaidas identifikuoti genus, lemiančius efektyvų grūdinimąsi ir atsparumą šalčiuilt
dc.description.abstractWinter hardiness is one of the main traits affecting survival, productivity and cultivar choice for important horticultural plants in a temperate climatic zone. Given the complexity of the trait and the often fluctuating winter weather, extensive field testing over many years would be required to gain reliable results. Testing for cold tolerance under controlled conditions to grade genotypes has been used in several plant breeding programs to identify superior genotypes of different species. The aim of the present study was to investigate cold tolerance of microshoots of different genotypes of the genera Prunus and Fragaria after 7, 14, 28 and 56 days of cold acclimation, by measuring ion leakage and evaluating the critical temperature (CT50) after freezing in vitro. Genotypes of Rosacea family demonstrated distinct patterns of CT50 change during cold acclimation. Cold acclimation for 56 days decreased the CT50 value by 1.3–2.0°C for Prunus microshots and by 0.8–2.1°C for Fragaria microshoots in comparison to nonacclimated plants. The results of cold acclimation and freezing treatments of Rosacea family plants in vitro show that for maximal cold hardiness, acclimation for 56 days or longer is required. Sour cherry (Prunus cerasus) cv. ‘Orkolija’, garden strawberry (Fragaria × ananassa) cv. ‘Melody’, Virginia strawberry (F. virginiana) and musk strawberry (F. moschata) were the most winterhardy after 56 days’ cold acclimation. The data obtained in the study can be used to improve breeding and cryopreservation technologies of Rosacea plants, and lay the foundation for identification of genes responsible for efficient cold acclimation and low temperature toleranceen
dc.description.sponsorshipBiochemijos katedra-
dc.description.sponsorshipBiologijos katedra-
dc.description.sponsorshipGamtos mokslų fakultetas-
dc.description.sponsorshipLietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 207-214-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofŽemdirbystė = Agriculture. Akademija, (Kėdainių r.) : LAMMC Žemdirbystės institutas, 2016, T. 103, Nr. 2-
dc.relation.isreferencedbyScience Citation Index Expanded (Web of Science)-
dc.relation.isreferencedbyCAB Abstracts-
dc.relation.isreferencedbyScopus-
dc.subjectAdaptyvumaslt
dc.subjectGenetiniai resursailt
dc.subjectMikroaugalailt
dc.subjectUžsigrūdinimaslt
dc.subjectVaisiniai augalailt
dc.subjectVeislėslt
dc.subjectAdaptivityen
dc.subjectCultivarsen
dc.subjectFruit plantsen
dc.subjectGenetic resourcesen
dc.subjectLow temperatureen
dc.subjectMicroshootsen
dc.subject.classificationStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)-
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleCold acclimation efficiency of different Prunus and Fragaria species and cultivars in vitroen
dc.title.alternativeĮvairių Prunus ir Fragaria rūšių bei veislių augalų užsigrūdinimo in vitro efektyvumaslt
dc.typeresearch article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.13080/z-a.2016.103.027-
dc.identifier.isiWOS:000376086200012-
dcterms.bibliographicCitation27-
dc.date.updated2020-01-30T16:09Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "19572"}, "publisher": {"name": "LAMMC Žemdirbystės institutas", "list": false}, "db": {"clarivate": true, "scopus": true, "list": true}, "issn": ["1392-3196"], "doi": "10.13080/z-a.2016.103.027", "code": "S1", "subject": ["A001"], "url": ["http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/05/103_2_str27.pdf"], "country": "LT", "language": "en", "area": "A", "original": true, "pages": 8, "sheets": 0.571, "timestamp": "20200130160910.0", "account": {"year": 2016, "late": false}, "na": 10, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.1, "aip": 2, "country": ["LT", "LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.05, "name": "Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas", "id": "302474014"}, {"create": true, "contribution": 0.05, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Biologijos katedra", "id": "0102", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "5D396CE4410013DA76D7C8EC51BD363C", "lname": "Rugienius", "fname": "Rytis", "status": "0", "name": "Rugienius, Rytis"}, {"contribution": 0.1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0"}}], "id": "ACE156115A41E1FAD030289761C92D88", "lname": "Šnipaitienė", "fname": "Lina", "status": "0", "name": "Šnipaitienė, Lina"}, {"contribution": 0.1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.1, "name": "Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas", "id": "302474014"}], "lname": "Stanienė", "fname": "Gražina", "status": "0", "name": "Stanienė, Gražina"}, {"contribution": 0.1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.1, "name": "Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas", "id": "302474014"}], "lname": "Šikšnianienė", "fname": "Jūratė Bronė", "status": "0", "name": "Šikšnianienė, Jūratė Bronė"}, {"contribution": 0.1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.1, "name": "Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas", "id": "302474014"}], "lname": "Haimi", "fname": "Perttu", "status": "0", "name": "Haimi, Perttu"}, {"contribution": 0.1, "aip": 2, "country": ["LT", "LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.05, "name": "Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas", "id": "302474014"}, {"create": true, "contribution": 0.05, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biochemijos katedra", "id": "0103", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "CD1896266EA365F5EF9E5B4D5E1ED97C", "lname": "Baniulis", "fname": "Danas", "status": "1", "name": "Baniulis, Danas"}, {"contribution": 0.1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.1, "name": "Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas", "id": "302474014"}], "lname": "Frercks", "fname": "Birutė", "status": "0", "name": "Frercks, Birutė"}, {"contribution": 0.1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "CAA728AA270C09C771AFE53936437AA0", "lname": "Pranckietis", "fname": "Viktoras", "status": "0", "name": "Pranckietis, Viktoras"}, {"contribution": 0.1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Biologijos katedra", "id": "0102", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "BEF3FF4D58E6FA0B62396B1931C54D44", "lname": "Lukoševičiūtė", "fname": "Vanda", "status": "0", "name": "Lukoševičiūtė, Vanda"}, {"contribution": 0.1, "aip": 2, "country": ["LT", "LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.05, "name": "Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas", "id": "302474014"}, {"create": true, "contribution": 0.05, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "3FC69307C86796B04B794979B72B0575", "lname": "Stanys", "fname": "Vidmantas", "status": "0", "name": "Stanys, Vidmantas"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptBiologijos katedra-
crisitem.author.deptGamtos mokslų fakultetas-
crisitem.author.deptBiochemijos katedra-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptBiologijos katedra-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml14.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Apr 3, 2021

Page view(s)

28
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

12
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.