Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52363
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJuškaitytė, Erika-
dc.contributor.authorKrokaitė, Edvina-
dc.contributor.authorJocienė, Lina-
dc.contributor.authorPaulauskas, Algimantas-
dc.contributor.authorKupčinskienė, Eugenija-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T23:27:51Z-
dc.date.available2018-10-06T23:27:51Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn18221823-
dc.identifier.otherVDU02-000019568-
dc.identifier.urihttp://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2016/05/186-189_Juskaityte_III_sekc_96.pdf-
dc.description.abstractNemaža dalis į sausumą išmestų teršalų yra išplaunami ir nunešami į ežerus bei upes. Akivaizdu, kad upių ir jų pakrančių augalija patiria nepalankų cheminį poveikį, kurį sustiprina fizinė žmogaus skvarba. Duomenys apie Lietuvos vandens augalų būklę nėra gausūs. Šiuolaikiniuose augalų įvairovės tyrimuose greta morfologija, fiziologija pagrįstų vertinimo būdų plačiai taikomi molekulinės biologijos metodai, naudojant DNR žymenis. Pirmas žingsnis taikant šiuos žymenis, yra kokybiškos DNR išskyrimas. Žemės ūkio auginamų augalų rūšių DNR išskyrimo metodai yra labai ištobulinti ir nuodugniai aprašyti. Natūraliai augančių augalų rūšių populiacijų genetinės įvairovės tyrimai nėra gausūs ir juose aprašomi metodai dažniausiai pateikiami labai apibendrintai, be tikslesnių, išsamesnių aprašų. Tarp augalų DNR išskyrimui naudojamų būdų dažnai minimi metodai, kuriuose panaudojamas cetiltrimetilamonio bromidas (CTAB), natrio dodecilsulfatas, įvairūs paruošti gamykliniai, nežinomos sudėties rinkiniai. Darbo tikslu buvo atrinkti tinkamiausius DNR išskyrimo metodus kai kuriems Lietuvoje augantiems Cucurbitaceae, Lythraceae šeimų bei Poaceae šeimos Aveneae tribos augalams, paplitusiems Nemuno paupiuose. Pasirinktiems, neretai greta augantiems augalams, atrinkti DNR išskyrimo būdai buvo labai skirtingilt
dc.description.abstractA large part of the land falling within a range of several pollutants are washed away and finally carried to lakes, streams and rivers. In addition to chemical pollution riparian vegetation is affected by severe human physical penetration. Data concerning health of aquatic plants are not abundant in Lithuania. In addition to traditional assessment based on morphology, physiology, modern plant diversity studies include molecular genetics techniques, where markers of the nucleus, chloroplast or mitochondrial DNA are employed. The first step in the application of these markers is extraction of high quality DNA. DNA extraction methods are perfectly developed and thoroughly described for cultivated plant species, their varieties. Population studies concerning genetic diversity of naturally growing plant species are not numerous. In many cases DNA extraction methods for these plants are presented in very general way, without more detailed methodological descriptions. The most frequently mentioned methods for plant DNA extraction are techniques employing cetyltrimethylammonium bromide, sodium dodecyl sulfate and big variety of ready-use DNA extraction kits of unknown composition. Our study is aimed at selection of DNA extraction methods for some naturally growing riparian plant species of Cucurbitaceae, Lythraceae and Poaceae (Aveneae tribe) spread in Nemunas basin. For several species selected the most efficient DNA extraction methods were different despite close vicinity of habitatsen
dc.description.sponsorshipBiologijos katedra-
dc.description.sponsorshipGamtos mokslų fakultetas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 186-189-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽmogaus ir gamtos sauga : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2016 m. gegužės 4-6 d. = Human and nature safety : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽŪU, 2016, [nr. 22]-
dc.subjectDNR išskyrimaslt
dc.subjectCucurbitaceaelt
dc.subjectLythraceaelt
dc.subjectPoaceaelt
dc.subjectDNAen
dc.subjectCTABen
dc.subjectCucurbitaceaeen
dc.subjectLythraceaeen
dc.subject.classificationStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)-
dc.subject.otherBiologija / Biology (N010)-
dc.titlePaupių kai kurių žolinių augalų rūšių molekulinių tyrimų metodinės paieškoslt
dc.title.alternativeMethodical aspects of molecular studies of some riparian plant speciesen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation27-
dc.date.updated2019-05-21T12:04Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "19568"}, "publisher": {"other": ["LŽŪU"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1822-1823"], "code": "P1e", "subject": ["N010"], "url": ["http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2016/05/186-189_Juskaityte_III_sekc_96.pdf"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "N", "original": true, "pages": 4, "sheets": 0.286, "timestamp": "20190521120424.0", "account": {"year": 2016, "late": false}, "na": 5, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.2, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "7C7E0A9413CE825B803ABD42E5985DEB", "lname": "Juškaitytė", "fname": "Erika", "status": "1", "name": "Juškaitytė, Erika"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "E55A947A6331E8EC736FF68740A60A2B", "lname": "Krokaitė", "fname": "Edvina", "status": "1", "name": "Krokaitė, Edvina"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "DCCB4B74A555544AAF35A651E1E9F054", "lname": "Jocienė", "fname": "Lina", "status": "1", "orcid": "0000-0002-9481-9222", "name": "Jocienė, Lina"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biologijos katedra", "id": "0102", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "E68478C99DA493288170D33288E28CBE", "lname": "Paulauskas", "fname": "Algimantas", "status": "1", "orcid": "0000-0002-6823-3754", "name": "Paulauskas, Algimantas"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biologijos katedra", "id": "0102", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "6D08B0B23DC81DF3B2B87416810E3A73", "lname": "Kupčinskienė", "fname": "Eugenija", "status": "1", "orcid": "0000-0003-3197-0483", "name": "Kupčinskienė, Eugenija"}]}-
local.typeP-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptGamtos mokslų fakultetas-
crisitem.author.deptBiologijos katedra-
crisitem.author.deptBiologijos katedra-
crisitem.author.deptBiologijos katedra-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

91
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.