Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52360
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Botanika / Botany (N013)
Author(s): Gluoksnis, Tadas;Ragažinskienė, Ona;Obelevičius, Kęstutis;Paulauskas, Algimantas
Title: Paprastojo apynio veislių biologinių savybių tyrimų raida Vytauto Didžiojo Universitete
Other Title: Development of common hop biological features research in Vytautas Magnus university
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2016 m. gegužės 4-6 d. = Human and nature safety : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽŪU, 2016, [nr. 22]
Extent: p. 104-107
Date: 2016
Keywords: Humulus lupulus L;Paprastojo apynio veislės;Vytauto Didžiojo Universiteto Kauno botanikos sodas;Common hop;Common hop selection;Kaunas Botanical Garden, Vytautas Magnus University
Abstract: Straipsnyje pateikiama paprastojo apynio veislių biologinių savybių ilgalaikių tyrimų analizė. Ši analizė atlikta 2016 m. atskirais Vytauto Didžiojo Universiteto Kauno botanikos sodo Vaistinių augalų sektoriaus mokslinių tyrimų laikotarpiais (etapais). I – 1924–1949 m. Tyrinėjimų mokslinis vadovas Prof. dr. Kazimieras Grybauskas sukūrė bandymus ir tyrė kultūrinių apynių veisles, nustaydamas jų tinkamumą auginti Lietuvos sąlygomis. II – 1949–1984 m. Tyrinėjimų moksliniai vadovai: dr. Stasys Gudanavičius / dr. Algimantas Morkūnas. Tyrimų metu vkdyta introdukcija, selekcija ir sukurtos penkios perspektyviausios paprastojo apynio veislės tinkamos auginti Lietuvos ekologinėmis sąlygomis. Ištirtas šių augalų veislių atsparumas ligoms ir kenkėjams bei jų morfologinės, cheminės savybės ir įvertintas spurgų derlius. III – 1984–1999 m. Tyrinėjimų mokslinė vadovė: dr. Ona- Gražina Juknevičienė. šiuo laikotarpiu paprastojo apynio veislės perkeltos į bandymų plotą, sukuriant kolekciją, kur įvertintos augalų ūkinės ir spurgų cheminės savybės. IV – 1999–2016 m. Tyrinėjimų mokslinė vadovė: prof. habil.dr. Ona Ragažinskienė. Atlikti paprastojo apynio veislių cheminės sudėties tyrimai taikant miniatiūrizuotus instrumentinės analizės metodus ir aparatūrą, vykdomi kompleksiškai pagal mokslinius projektus. Humulus lupulus L., veislės, selekcija, cheminės savybės, Vytauto Didžiojo Universiteto Kauno botanikos sodas
Article contains analysis of common hop varieties biological features long-term research. This analysis has been done at 2016 in different period (stage) of scientific research at Medical plants sector in Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University: I – 1924–1949 research scientific leader Prof. Dr. Kazimierias Grybauskas. Has done assays and investigated cultural hops by determining their suitability for growing in Lithuania conditions. II – 1949-1984 research scientific leaders dr. Stasys Gudanavičius / dr. Algimantas Morkūnas. At the time of research has been done introduction, selection and created five most perspective common hop varieties for growing in Lithuania ecological condition. Investigated these plants varieties for ressitance to disease and vermins also their chemical and morphological features, determined cone yield. III – 1984-1999 research scientific leader dr. Ona – Gražina Juknevičienė. At this period the common hop varieties has been transferred to test area by creating a collection of hops in which was assessed chemical and economic features of hops. IV – 1999-2016 research scientific leader prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė. At this period has been done research of common hop varieties chemical composition by using miniaturized instrumental analysis methods and equipments. Research has been done complex by scientific projects
Internet: http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2016/05/104-107_Gluoksnis_II_sekc_86.pdf
Affiliation(s): Biologijos katedra
Botanikos sodas
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.86 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.