Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52335
Type of publication: research article
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaivada, Saulius;Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Asmens sveikatos ugdymo(si) kryptys nevyriausybinėse organizacijose
Other Title: Trends of personal health (self)education within the non-governmental organizations
Is part of: Studijos šiuolaikinėje visuomenėje : mokslo darbai = Studies in modern society : academic papers. Šiauliai : Šiaurės Lietuvos kolegija, 2016, nr. 7 (1)
Extent: p. 336-343
Date: 2016
Keywords: Asmens sveikatos ugdymas(is);Ugdymo(si) kryptys;Nevyriausybinė organizacija;Kokybinė turinio analizė;Personal health (self)education;(Self)education trends;Non-governmental organization (NGO);Qualitative content analysis
Abstract: Straipsnyje nevyriausybinės organizacijos (NVO) įvardijamos asmens sveikatos ugdymo(si) organizatorėmis. Sveikatos ugdymo(si) renginiuose NVO sukuria aplinkas, kuriose asmeniui suteikiama galimybė pačiam sąmoningai pasirinkti sveiką gyvenimo būdą ir atsisakyti sveikatai rizikingo elgesio. Nors asmens sveikatos ugdymas(is) sulaukia vis didesnio Lietuvos ir užsienio tyrėjų dėmesio, tačiau pasigendama darbų, kuriuose būtų diskutuojama apie sveikatos ugdymo(si) NVO kryptis. Straipsnyje pristatomame tyrime išsikeltas tikslas buvo pagrįsti asmens sveikatos ugdymo(si) kryptis nevyriausybinėse organizacijose. Įvykdytas kokybinis tyrimas. Tyrime dalyvavo 20 asmenų, o jų atrankos kriterijus buvo dalyvavimas NVO sveikatos ugdymo(si) programose. Duomenys rinkti vykdant pusiau sturktūruotą interviu, o analizuoti taikant kokybinės turinio analizės metodą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad galima išskirti penkias asmens sveikatos ugdymo(si) NVO kryptis: i) sąmoningumo ugdymas(is), ii) į(si)galinimas asmeninei kaitai, iii) atsinaujinimas, iv) savęs pažinimas ir v) ryšio su savimi atstatymas. Daroma išvada, kad ugdant(is) sąmoningumą skatinamas asmens proaktyvumas, formuojama į sveikatos saugojimą bei stiprinimą orientuota jo elgsena, skiepijamas požiūris, kad už asmeninę sveikatą, gyvenimo kokybę, su sveikata susijusius pasirinkimus ir su jais susijusius rezultatus yra atsakingas jis pats. [...]
Non-governmental organizations (NGOs) are organisers of personal health (self)education. The person, who participates in these educational activities is empowered to choose the health life style and to reject the risky behaviour for his/her health. Health (self) education is the research focus in many research studies in Lithuania and abroad, but here is still a lack of research studies in which are accentuated the health (self)education within the NGOs and the trends of such (self) education. Research object in this study was the personal health (self)education. Aim was to substantiate the trends of health (self)eduation within the non-governmental organizations. Methodology was oriented to the qualitative research nature. Data were collected by applying the semistructured interview. For data analysis were used the qualitative content analysis. Findings. Results highlighted five different, but interrelated health (self)education trends within the NGOs: i) (self)education of consciousness; ii) (self)empowerment for personal change; iii) renewal; iv) self-knowledgeability, and v) restoration of connections with self-confidence. [...]
Internet: http://www.slk.lt/sites/default/files/studijos_siuolaikineje_visuomeneje_2016_0.pdf
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Klaipėdos valstybinė kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Šiaulių universitetas
Šiaurės Lietuvos kolegija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.03 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

148
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.