Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52076
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Meškys, Linas;Šepetauskaitė, Birutė
Title: Įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimo be kreditorių pritarimo santykis su įmonės kreditorių interesais
Other Title: The relation of the initiation of the enterprise restructuring proceedings without the enterprise creditors approval with enterprise creditors interests
Is part of: Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas : Kauno kolegijos leidybos centras, 2015, nr. 11, d. 1
Extent: p. 132-142
Date: 2015
Keywords: Įmonės restruktūrizavimas;Įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimas;Kreditorių interesai;Restructuring of enterprises;Enterprise restructuring proceedings;Creditors interests
Abstract: Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo redakcija, kuri įsigaliojo 2010 m. spalio 1 d., iš esmės pakeista įmonių restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimo tvarka, panaikinant kreditorių teisę inicijuoti restruktūrizavimo bylos iSkėiimą įmonei ar pritarti tokios bylos iškėlimui. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimas priklauso nuo įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos. Viena vertus, toks teisinis reguliavimas supaprastino laikinų finansinių sunkumų turinčių įmonių galimybes pasinaudoti įmonės restruktūrizavimo institutu, kita vertus, tokiu teisiniu reguliavimu įmonės kreditoriai yra nušalinami nuo įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimo. |monių restruktūrizavimas yra siejamas su įmonės kreditorių pagalba, todėl siekiant sėkmingo įmonės restruktūrizavimo -reikalingas įmonės ir jos kreditorių bendradarbiavimas, interesų derinimas bei šių interesų pusiausvyra, Įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimo stadijoje kreditorių interesai yra ignoruojami, todėl iškyla įmonės ir jos kreditorių interesų suderinamumo restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimo stadijoje problema. Siekiant sudaryti įmonėms palankesnes sąlygas sėkmingai pasinaudoti įmonių restruktūrizavimo institutu, turėtų būti atsižvelgiama ir į kreditorių interesus, tačiau šiuo metu įmonės kreditoriai neturi jokios galimybės išreikšti savo valią įmonės restruktūrizavimo byios iškėlimo inicijavime, todėl kyla probleminis klausimas, ar įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimas be kreditorių pritarimo nepažeidžia įmonės kreditorių interesų? [...]
Republic of Lithuania Law on Restructuring of Enterprises wording, which became effective on the 1st of October, 2010, fundamentally changes the enterprise restructuring proceedings initiation order, where creditors are no longer entitled to initiate restructuring proceedings or approve opening of such proceedings. Under the current legal regulation, the restructuring proceedings can be initiated by the meeting of participants of the enterprise, the owner or an institution exercising the rights and duties of the owner of a state or municipal enterprise. On the one hand such legal regulation simplified possibilities to access the restructuring of enterprises institute of the financially distressed legal entities, on the other hand, the creditors were excluded from the initiation of the restructuring proceedings. Restructuring of enterprises is associated with the assistance rendered by the creditors, therefore in order to achieve the successful restructuring of enterprise, the cooperation, coordination and the balance of interests between the enterprise and its creditors are necessary. As, at the enterprise restructuring proceedings initiation stage the interests of creditors are ignored, the problem of compatibility between the enterprise and its creditors at the stage of enterprise restructuring proceedings initiation arise. In order to ensure more favourable conditions for the successful use of the enterprise restructuring institute, the interests of the creditors should be taken into account, however, currently, the creditors have no opportunity to express their will at the enterprise restructuring proceedings initiation, therefore the question arises whether initiation of the enterprise restructuring proceedings without the approval of the enterprise creditors does not infringe their interests? [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/52076
Affiliation(s): Kauno kolegija
Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.87 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

150
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.