Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51896
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Mesonis, Gediminas
Title: Konstitucinis valstybės ir bažnyčios atskyrimo principas : socialinės taikos metodologija
Other Title: The constitutional principle of the separation of church and state: the methodology of social peace
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 77 (2013)
Extent: p. 52-63
Date: 2013
Keywords: Valstybės ir bažnyčios atskyrimas;Socialinė taika;Konstitucija;Konstitucinis principas;Separation of church and state;Social peace;Constitution;Constitutional principle
Abstract: Straipsnyje analizuojami tam tikri valstybės ir bažnyčios atskyrimo principo sampratos aspektai. Konstatuojama, kad šis principas visų pirma yra filosofinė politinė teorija, kuri konstatuoja būtinumą atsieti valstybinės valdžios funkcijų vykdymą nuo bažnyčių ar religinių organizacijų. Valstybės ir bažnyčios atskyrimo principas praktikoje reiškia tai, kad valstybė garantuoja bažnyčiai ar religinei organizacijai teisę tvarkytis savarankiškai, t. y. užtikrina valstybės nesikišimą į bažnyčios ar religinės organizacijos vidaus reikalus. Kartu šis principas suponuoja ir tai, kad bažnyčia ar religinė organizacija nepripažįstama subjektu, priimančiu valstybės valdžios institucijų kompetencijos lygio sprendimus. Straipsnyje konstatuojama, kad valstybės ir bažnyčios atskyrimo teorijos kilmė yra sietina su žmogaus teisių ir laisvių raida. Straipsnyje akcentuojama, kad žmogaus teisė laisvai pasirinkti religiją ar net nesirinkti jokios yra socialinės taikos pagrindas, nes tokiai galimybei egzistuoja tik viena alternatyva – ne laisvas pasirinkimas, o jėga primesta pasaulėžiūra. Toks sociumas, kurio dalies narių pasaulėžiūra yra ne laisvo pasirinkimo rezultatas, yra neišvengiamai konfliktiškas. Todėl straipsnyje teigiama, kad valstybinės valdžios funkcijų atskyrimas nuo konkrečios bažnyčios ar religinės institucijos sudaro permanentines prielaidas taikingai sociumo raidos perspektyvai
The article provides an analysis of certain aspects of the principle of the separation of church and state. The principle of the separation of church and state is, first of all, a philosophical-political theory whose discourse substantiates the need for such separation and formulates concrete models for the implementation of this principle. The essential, conceptual, statement of the principle of the separation of church and state implies the necessity for the disconnection of the discharging of state functions from churches or religious organisations. The theory of the origin of the separation of church and state should be related to the historical development of human rights and freedoms. When in the philosophical doctrine, legal norms, and in the actual social relations, an individual human being became equal in qualities to another human being, the preconditions for the formation of the principle of the separation of church and state appeared. The recognition that the individual himself can freely choose and confess his world outlook and that no majority has any right to impose on him a different world outlook, was the turning point in history. Then the need for the consolidation of freedom of religion came into being. The argument that it is freedom of religion that is the ontological element in the structure of the theory of the separation of church and state is a reasonable one
Internet: http://litlogos.eu/L77/Logos_77_052_063_Mesonis.pdf
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.78 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

158
checked on Mar 4, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 4, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.