Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51734
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gedvilienė, Genutė;Tūtlys, Vidmantas;Bortkevičienė, Virginija
Title: Šiuolaikinių IKT taikymo ugdymo procese poreikių identifikavimas
Other Title: Identification of needs of moderni CT application in education
Is part of: Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives = Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Alytus : Alytaus kolegija, Nr. 1(2), 2013
Extent: p. 78-84
Date: 2013
Keywords: Informacinės ir kompiuterinės technologijos (IKT);Kompetencija;Žinios;Gebėjimai;Įgūdžiai;Mokymasis visą gyvenimą;Information and communication technologies (ICT);Skills;Competence;Knowledge;Lifelong learning
Abstract: Informacinės komunikacinės technologijos (toliau – IKT) vis labiau skverbiasi į ńvietimo, ugdymo procesus. Mokslo ir technikos vystymasis atveria plačias galimybes ugdymo proceso kaitai. IKT tapo reikńmingos ńiandieninėje visuomenėje dėl spartaus technologijų plitimo visose ņmonių veiklos srityse.. Straipsnyje analizuojami IKT taikymo poreikiai ugdymo procese. IKT kompetencija – visuma ņinių, gebėjimų ir nuostatų, kurias besimokantysis įgyja taikydamas IKT. Ńiandien jau yra suvokiama, kad IKT gali padidinti mokymosi efektyvumą, tačiau visų pirma reikia ińsiaińkinti/identifikuoti, kokie gi yra IKT taikymo poreikiai
Information and communication technologies becoming more and more important in educational, training processes. Scientific and technological progress opens up wide possibilities for educational change process. ICT has become significant in today's society due to the rapid spread of modern technology in all fields of human activity. This paper analyzes the application of ICT to the needs of the educational process. ICT competence - a set of knowledge, skills and attitudes that a learner acquires using ICT. Today it is recognized that ICT can enhance the learning efficiency, but first need to find out what are the needs of the application of ICT
Internet: http://www.akolegija.lt/library/fls1/1383640404.pdf
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.05 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

91
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.