Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51688
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Bučiūnas, Gediminas
Title: Įstatymo viršenybės, teisingumo, valdžių padalijimo idėjų genezė žmogaus teisių apsaugos kontekste
Other Title: Genesis of the ideas on the rule of law, justice, division of powers in the contest for the protection of human rights
Is part of: Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Public security and public order : scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2013, T. 10
Extent: p. 17-35
Date: 2013
Keywords: Žmogaus teisės;Žmogaus laisvės;Nusikaltimas;Baudžiamasis persekiojimas;Slaptas sekimas;Human rights;Human freedoms;Crime;Public prosecution;Covert surveillance
Abstract: Daugelio šalių pagrindinio įstatymo – Konstitucijos – preambulėje rasime įtvirtintą vieną reikšmingiausių valstybės uždavinių – siekį sukurti tokią teisinę sistemą, kuri užtikrintų efektyvią žmogaus teisių ir laisvių apsaugą bei jų gynimą. Juk žmogus, būdamas socialinevisuomenine būtybe, gyvena visuomenėje ir turi savų interesų, kurie ne visada sutampa su kitų individų interesais. Todėl vienas iš valstybės prioritetinių uždavinių yra užtikrinti kiekvieno žmogaus, kaip atskiro individo, taip pat ir visos visuomenės saugumą nuo nusikalstamų kėsinimųsi į fundamentalias žmogaus teises ir laisves. Valstybė yra priversta imtis įvairių teisėtų priemonių, įskaitant slaptus tyrimo veiksmus, pvz., slaptą sekimą, kontroliuojamą gabenimą, leidžiantį atskleisti nusikalstamas veikas, nustatyti jas padariusius asmenis, todėl visuomenėje žmogaus teisių ir laisvių suvaržymas yra neišvengiamas. Tačiau žmogaus teisių ir laisvių apsaugos idėja tiriant nusikaltimus sunkiai ir ilgai skynėsi kelią į įrodymų (duomenų) rinkimo būdų nuostatas. Pradžia buvo teisingumo, įstatymo viršenybės, valdžių padalijimo idėjų iškėlimas filosofų veikaluose ir laipsniška jų evoliucija į teisės normų aktus, reglamentuojančius tyrimo veiksmus renkant įrodymus (duomenis) ir tiriant nusikaltimus, pvz., slaptu sekimu gaunant informaciją. Todėl norint pažinti ir suprasti visai tai, tiriama teisingumo, įstatymo viršenybės, valdžių padalijimo idėjų evoliucija valstybės valdyme per žmogaus teisių ir laisvių prizmę žymiausių filosofų veikalų kontekste
In the preambles of the Main law of many Countries (Constitution) we can find that one of the most significant objective of the nations is to strive for an open and harmonious civil society and lawbased state. This aim means that every country must be under the rule of law and the most important values are the human rights, fundamental freedoms. Each democratic country based on rule of law is responsible and accountable for ensuring human rights and fundamental freedoms enshrined in the international and domestic law. Of course, this does not mean that the state authorities should refrain from any interference into human rights and fundamental freedoms of individuals. The social nature of human beings pushes them for social interaction and each human being has his own interests which may not always coincide with interest of other individuals. Therefore, a state‘s high priority task is to ensure that every human being and the whole of society are protected by state from unlawful acts. The state is forced to take legal means to disclose the criminal acts committed by the individuals, and limitation of human rights and fundamental freedoms is inevitable. For this purpose, legislation granted law enforcement authorities in rights to use special investigative techniques as covert surveillance in conducting the prosecution. But idea of protection human rights and freedoms during investigation passed long way from philosophers thoughts till law. For better understanding it will be useful and valuable thing to do researches on genesis of the rule of law, justice, division of powers ideas in context of works of philosophical thought and its evolution through prism on protection of human rights and freedoms
Internet: http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU%20VSVT%20(10)%202013-12-16.pdf
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.95 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

140
checked on Mar 4, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 4, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.