Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51624
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Čiegis, Remigijus;Kulvelytė, Birutė
Title: Aprūpinimas maistu – iššūkiai Europos Sąjungai
Other Title: Food security : chalenges for European Union countries
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, 2010, Vol. 24(5)
Extent: p. 23-32
Date: 2010
Keywords: Aprūpinimas maistu;Darnus vystymasis;Maisto prieinamumas;Rodikliai;Vakarų ir Rytų Europos šalys;Baltijos šalys;Availability of food Western Europe;Baltic and Eastern Europe counties food security;Sustainable development;Indicators
Abstract: Pasaulyje egzistuoja skirtingos globalinės, nacionalinės ir namų ūkių lygio apsirūpinimo maistu problemos. Bet kol kas nėra vieningos nuomonės, kokie turėtų būti naudojami aprūpinimo maistu tyrimo būdai ir rodikliai, susiejant juos su aprūpinimo maistu problemos galimais sprendimo būdais, todėl svarbu išanalizuoti aprūpinimo maistu būdus ir rodiklius. Aprūpinimo maistu klausimai daţniausiai yra nagrinėjami besivystančiose šalyse remiantis prielaida, jog pramoninėse valstybėse aprūpinimo maistu problemos yra palyginti menkos ir aprūpinimo maistu lygis daugmaţ vienodas. Tačiau nėra atsiţvelgiama į tai, jog ir pramoninėse valstybėse egzistuoja skirtingi ţemės ūkio gamybos mastai, prekybos politika bei pajamų lygis. Šiame straipsnyje įvertinta aprūpinimo maistu situacija ir poveikis ekonominiam augimui, kurie straipsnyje nagrinėjami Vakarų ir Rytų Europos bei Baltijos šalių aspektu
Food security situation in EU countries is evaluated with reference to theoretical and empirical material. Aim of the article – to evaluate food security possibilities in European Union. Object of the article – food security. Methods used: analysis of scientific literature, method of descriptive statistics analysis. In the article according to the collected theoretical and practical material, the food security indicators in Europe countries are analysed and food security situation in Western Europe, Baltic and Easten Europe counties is evaluated. The first part of this article considers the concept of food security. Food security concept involves these dimensions of food security: a) availability of food, b) access to food, c) food utilization, d) stability, and e) vulnerability. Research methodology is discussed in the second part of the article. Main food security indicators for comparison are chosen based on theoretical and analytical analysis. The third part of this article presents the evaluation of food security in Baltic and Easten European countries
Internet: http://vadyba.asu.lt/24/23.pdf
Affiliation(s): Ekonomikos katedra
Klaipėdos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.41 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.