Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51592
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Milčiuvienė, Saulė
Title: Europos Sąjungos energetikos direktyvos ir jų įgyvendinimas valstybėse narėse
Other Title: Energy directives of the European Union and their implementation in the member states
Is part of: Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Public security and public order : scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2013, T. 10
Extent: p. 109-120
Date: 2013
Keywords: Energetikos direktyvos;Valstybės narės;Europos Sąjunga;Europos Komisija;Energy directives;Member states;European Union;European Commission
Abstract: Europos Sąjunga yra labai priklausoma nuo energijos šaltinių importo, o didelės energijos kainos neigiamai veikia jos konkurencingumą. Todėl 2009 m. ir 2010 m. Europos Sąjungos institucijos priėmė daug sprendimų bei teisės aktų susijusių su energetikos sektoriumi. Vienas iš pagrindinių tikslų - užtikrinti nepertraukiamą, pagrįstų kainų energijos tiekimą visiems vartotojams bei didinti energijos tiekimo efektyvumą. Straipsnyje siekiama išanalizuoti ar valstybės narės tinkamai perkelia Europos Sąjungos Energetikos direktyvų nuostatas ir pabandyti nustatyti tam tikrus dėsningumus. Analizuojama dėl kokių Energetikos direktyvų ir prieš kokias valstybes nares Komisija yra pradėjusi procedūras ar pateikusi ieškinius į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl įsipareigojimų nevykdymo
The European Union is heavily dependent on energy sources imports and high energy prices have a negative impact on its competitiveness. Therefore, in 2009 and 2010 the European Union has adopted numerous decisions and legislation related to the energy sector. One of the main objectives - to ensure uninterrupted, reasonably-priced energy supply to all customers and to increase energy efficiency. This article analyzes whether the Member States properly transfer Energy directives and identifies certain patterns. The first part of the article discusses energy directives; the second and the third parts - analyze the actions of Commission against the Member States, which failed to implement Energy directives. The performed analysis showed what procedures are started mainly against the new member states because of not implementation of directives, the claims in the EUCJ are only because of non-implementation of Electricity and Gas directives
Internet: http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU_VSVT_(9)_2013-06-20.pdf
Affiliation(s): Privatinės teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.