Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51592
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMilčiuvienė, Saulė-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T23:09:42Z-
dc.date.available2018-10-06T23:09:42Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.issn20291701-
dc.identifier.otherVDU02-000014593-
dc.identifier.urihttp://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU_VSVT_(9)_2013-06-20.pdf-
dc.description.abstractEuropos Sąjunga yra labai priklausoma nuo energijos šaltinių importo, o didelės energijos kainos neigiamai veikia jos konkurencingumą. Todėl 2009 m. ir 2010 m. Europos Sąjungos institucijos priėmė daug sprendimų bei teisės aktų susijusių su energetikos sektoriumi. Vienas iš pagrindinių tikslų - užtikrinti nepertraukiamą, pagrįstų kainų energijos tiekimą visiems vartotojams bei didinti energijos tiekimo efektyvumą. Straipsnyje siekiama išanalizuoti ar valstybės narės tinkamai perkelia Europos Sąjungos Energetikos direktyvų nuostatas ir pabandyti nustatyti tam tikrus dėsningumus. Analizuojama dėl kokių Energetikos direktyvų ir prieš kokias valstybes nares Komisija yra pradėjusi procedūras ar pateikusi ieškinius į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl įsipareigojimų nevykdymolt
dc.description.abstractThe European Union is heavily dependent on energy sources imports and high energy prices have a negative impact on its competitiveness. Therefore, in 2009 and 2010 the European Union has adopted numerous decisions and legislation related to the energy sector. One of the main objectives - to ensure uninterrupted, reasonably-priced energy supply to all customers and to increase energy efficiency. This article analyzes whether the Member States properly transfer Energy directives and identifies certain patterns. The first part of the article discusses energy directives; the second and the third parts - analyze the actions of Commission against the Member States, which failed to implement Energy directives. The performed analysis showed what procedures are started mainly against the new member states because of not implementation of directives, the claims in the EUCJ are only because of non-implementation of Electricity and Gas directivesen
dc.description.sponsorshipPrivatinės teisės katedra-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 109-120-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Public security and public order : scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2013, T. 10-
dc.relation.isreferencedbyInternational Security & Counter-Terrorism Reference Center (EBSCO)-
dc.subjectEnergetikos direktyvoslt
dc.subjectValstybės narėslt
dc.subjectEuropos Sąjungalt
dc.subjectEuropos Komisijalt
dc.subjectEnergy directivesen
dc.subjectMember statesen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectEuropean Commissionen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherTeisė / Law (S001)-
dc.titleEuropos Sąjungos energetikos direktyvos ir jų įgyvendinimas valstybėse narėselt
dc.title.alternativeEnergy directives of the European Union and their implementation in the member statesen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation25-
dc.date.updated2015-03-02T16:26Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "14593"}, "publisher": {"name": "Mykolo Romerio universitetas", "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["2029-1701"], "code": "S4", "subject": ["S001"], "url": ["http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU_VSVT_(9)_2013-06-20.pdf"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 12, "sheets": 0.857, "timestamp": "20150302162644.0", "account": {"year": 2013, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Teisės fakultetas", "id": "11", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Privatinės teisės katedra", "id": "1102", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "C60A08E7D7F2C07F16BE148FC2C3E549", "lname": "Milčiuvienė", "fname": "Saulė", "status": "1", "orcid": "0000-0002-8253-9522", "name": "Milčiuvienė, Saulė"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptPrivatinės teisės katedra-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml10.77 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.