Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51466
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Butrimė, Edita;Zuzevičiūtė, Vaiva;Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva
Title: Are universities able to use the potential of students – digital natives?
Other Title: Ar universitetai gali išnaudoti studentų – skaitmeninių čiabuvių – potencialą?
Is part of: Verbum. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015, Nr. 6
Extent: p. 233-247
Date: 2015
Keywords: Studentų el. mokymasis;Skaitmeninių čiabuvių mokymasis;IKT grindžiami mokymosi įrankiai;Saityno 2.0 technologijomis grindžiami įrankiai;University students;E-learning methods;Communication technology;Web 2.0 based learning tools;Digital natives
Abstract: Tyrimo idėja kilo analizuojant pirmo kurso studentų pasiekimus. Studentai vangiai bendravo universiteto intraneto erdvėje, atsiųsdavo atliktas užduotis ne ten, kur buvo nurodyta, nepastebėdavo kalendoriaus pranešimų, dėstytojų pranešimus pastebėdavo tik po kelių dienų. Empirinis tyrimas parodė, kad pirmo kurso studentai (skaitmeniniai čiabuviai) gana nenoriai palieka komforto zonas „Facebook“ ir panašiuose socialiniuose tinkluose, kad pasinaudotų specialių mokymuisi skirtų virtualių aplinkų galimybėmis, taip pat ir universiteto virtualias mokymosi aplinkas. Straipsnis parengtas remiantis mokslinės literatūros analize ir empiriniu tyrimu. Tyrimo duomenys surinkti trijuose universitetuose remiantis kokybinio ir kiekybinio tyrimo metodologija, tačiau, atsižvelgiant į apribojimus, straipsnyje pristatomas pilotinis tyrimas. Probleminis klausimas. Studentai – SČ – taiko savo kasdienėje (laisvalaikio) veikloje informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT) grindžiamus įrankius. Vadinasi, tai jiems patrauklu. Ar IKT grindžiami įrankiai, taikomi studijoms, yra patrauklūs studentams? Kaip jie vertina virtualią komunikavimo ir grupinio darbo aplinką universitete? Tyrimo tikslas atskleisti ne technologijos ir fizinių mokslų krypčių studijų studentų - SČ - požiūrį į interneto įrankius ir jų naudojimą studijoms. Išvados: studentai (SČ) vangiai naudoja internetu (arba IKT) grindžiamus įrankius skirtus mokymuisi studijose – dažniau studijoms jie linkę naudoti socialinius tinklus; studentams kartais nepavyksta konceptualizuoti IKT grindžiamus įrankius, kaip tinkamus mokymuisi ir jie virtualios universiteto aplinkos nevertina kaip sudėtinės realaus universiteto dalies; patyrusio dėstytojo vaidmuo studijose išlieka svarbus ir reikšmingas bent tam tikrą laiką dabar ir ateityje ne tik studentams bet ir jauniems karjerą pradedantiems dėstytojams
The research idea was formulated when the learning achievements of first-year students were analyzed. An empirical study revealed that first-year students (Digital Natives (DN)) are quite reluctant to leave the comfort zones of Facebook and similar social networks in order to explore learning possibilities embedded in other platforms, including the ones provided by a university. This paper is based on theoretical and empirical research. Experience collected from three different universities raised concerns addressed in designing and carrying out the study based on qualitative and quantitative research methodology; however, due to limitations of this paper, only pilot study results are presented. Problem questions are formulated in the context where students (DN) apply information and communication technology (ICT) based tools in their everyday (leisure) activities (hence, it is attractive to them). Why then are the ICT based tools used specifically for virtual learning environments not attractive? How students evaluate the environment for communication and group work at university? The aim of the study is to identify the perspective of students (specifically, not students of information sciences) on ICT based tools and their application for studies. Conclusions: the issue of students (DN) not using the opportunities of the Internet (or ICT) based tools for their own learning during studies is, if not universal, then, surely, wide spread; students really sometimes fail to conceptualise ICT tools being useful for learning, and they really do not conceptualise university having a virtual subsidiary (virtual study-platform) as an integral part of a given university; the role of a teacher, at least for some time now and into the future, remains important and significant
Internet: http://www.journals.vu.lt/verbum/article/view/8821/6562
Affiliation(s): Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija
Mykolo Romerio universitetas
Taikomosios informatikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.