Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51445
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Pukelytė, Ina
Title: Teatro erdvė ir naujosios vaizdo medijos
Other Title: Theatre space and new visual media
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 65 (2010)
Extent: p. 169-178
Date: 2010
Keywords: Vaizdo medijos;Aktorius;Kinas;Fotografija;Scenos erdvė;Ekranas;Kaukė;New visual media;Actor;Cinema;Photography;Stage space;Screen;Mask
Abstract: Straipsnyje apžvelgiama naujųjų vaizdo medijų įtaka šiuolaikinio teatro procesams, jų lemiami pokyčiai vertinant scenos vaizdą bei erdvę. Aptariamas naujųjų medijų ir aktoriaus kūno santykis teatre, iškeliama prielaida, kad teatro menas yra vienintelis, leidžiantis atskleisti kūną nemedijuotu pavidalu. Aptariama paveikslo sampratos kaita vaizdo technologijų raidos požiūriu bei su tuo susijusių naujų meno srovių atsiradimas. Nagrinėjama naujųjų medijų įtaka žmogaus žiūros gebėjimams, su greičio technologijomis, psichologijos mokslais susiję scenografiniai pokyčiai teatro mene. Pateikiami pirmieji naujųjų vaizdo medijų panaudojimo teatre modernizmo laikotarpiu pavyzdžiai, analizuojamas medijų ir kaukės santykis. Siekiant apibrėžti vaizdo medijų scenografines funkcijas analizuojami šiuolaikinių Europos teatrų pastatymų pavyzdžiai
The article questions the influence of new visual media on the processes of contemporary theatre. It discusses the relationship between new media and actor’s body, a presumption is made that theatre art is one of the only ones that allows to reveal actor’s body in a non mediated form. The article discusses the change of the concept of image in the perspective of the transformations of visual technologies and the following appearance of new art currents. It analyses how new media influence the capacities of seeing, how speed technologies and psychology science change the perception of theatre images and theatre space. The first examples of visual media in the performances of the Modern times are discussed, as well as the relationship between mask and screen as media medium. Furthermore, contemporary European performances are analysed in order to define the functions of new visual media in the context of scenography
Internet: http://litlogos.eu/L65/Logos_65_169_178_Pukelyte.pdf
http://litlogos.eu/L65/Logos_65_169_178_Pukelyte.pdf
Affiliation(s): Menų fakultetas
Teatrologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.29 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

144
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.