Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51406
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Klivis, Edgaras
Title: Sveiki atvykę į mimezio dykumą : Gintaras Varnas ir naujosios mimetinės strategijos Lietuvos teatre
Other Title: Welcome to the desert of mimesis: Gintaras Varnas and new mimetic strategies in Lithuanian theatre
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2010, T. 65
Extent: p. 154-168
Date: 2010
Keywords: Mimezis;Teatras;Aktorius;Paradoksas;Subjektas;Mimesis;Theatre;Actor;Paradox;Subject
Abstract: Mimezis kaip tikrovės reprezentacija teatre yra permąstomas tiek šiandieninėje teorijoje, tiek ir meninėje, teatrinėje praktikoje. Realybės vaizdavimo būdai keičiasi ir šiandieniniame Lietuvos teatre, kai režisieriai bando sugrąžinti teatrą prie šiuolaikinių socialinių realijų. Gintaras Varnas yra vienas iš viduriniosios kartos teatro režisierių, kurio kūryboje mimezis virsta atskira, konceptualia tema. Originaliai panaudodamas video projekcijas ir spektaklio erdvę, Varnas sugeba išardyti tradicinį mimetinį „atspindį“, atskleisti jo viduje glūdintį prieštaravimą ir paradoksą, parodant, kaip teatro scena – pasaulio veidrodis – atspindėdama gyvenimą, neišvengiamai jį sudaiktina, leidžia į jo vidų įsiskverbti mirčiai ir nesačiai. Kitas būdas destabilizuoti tradiRicinį mimezį Varno spektakliuose susijęs su aktoriumi ir personažo reprezentacija. Čia taip pat išryškėja negatyvus, pasyvus, „moteriškas“ mimezis, kaip tradicinio aktyvaus mimezio išvirkščioji pusė. Naujosios mimetinės strategijos Varno spektakliuose skirtos destabilizuoti realybės, fikcijos, meno, subjekto statusą
Mimesis (a representation of reality on stage) is being critically reflected not only in contemporary theory, but also in theatre practices. The ways of representing reality are changing in Lithuanian theatre as well. Stage director Gintaras Varnas takes a special interest in the idea of mimesis. Varnas uses video projections and a special configuration of the performance space to deconstruct the traditional mimetic reflection and to show contradiction festering inside of it, a paradox when the stage as a mirror of the world while reflecting life inevitably reifies it. Another way to destabilize traditional understanding of mimesis in the productions of Varnas is related to the actor and the representation of character. Here again what we experience in the performance is the appearance of the negative, passive, „female“ mimesis as if the underside of the traditional active mimesis. The new mimetic strategies in the production of Gintaras Varnas tend to destabilize the status of reality, fiction, art and subject
Internet: http://litlogos.eu/L65/Logos_65_154_168_Klivis.pdf
Affiliation(s): Teatrologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.94 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Feb 9, 2020

Download(s)

12
checked on Feb 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.