Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51313
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Tikniūtė, Agnė;Dambrauskaitė, Asta
Title: Understanding contract under the law of Lithuania and other European countries
Other Title: Sutarties samprata Lietuvos ir kitų Europos šalių teisėje
Is part of: Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, Nr. 18(4)
Extent: p. 1389-1415
Date: 2011
Keywords: Sutartis;Sutarčių teorijos;Sandoriai;Contract;Contract theories;Juridical act
Abstract: Straipsnyje keliamas klausimas, ar šiuolaikinėje sutarčių teisėje egzistuoja universali teorija, kuri padėtų suprasti ir paaiškinti sutarties esmę, leistų orientuotis sudėtingame ir dažnai fragmentiškame teisiniame reguliavime bei sudarytų prielaidas tolesnės sutarčių teisės raidos prognozei. Sutarčių teorijos nėra savitikslės. Jos padeda išspręsti nemažai svarbių praktinių klausimų: kokie susitarimai laikomi privalomais, kaip atriboti teisiškai įpareigojančius pažadus nuo teisiškai neįpareigojančių, kada sutartis laikoma sudaryta, yra galiojanti ir pan. Straipsnyje pristatomos pagrindinės Europos sutarčių teisei būdingos sutarties sampratos. Sutarties, kaip laisvanoriško prievolės prisiėmimo, supratimas vyrauja Vokietijoje ir Škotijoje. Sutarties kaip sandėrio (bargain), paremto abstrakčios naudos (consideration) reikalavimu, aiškinimas paplitęs bendrosios teisės (common law) tradicijos šalyse. Sutartis, kaip laisvanoriškas prievolės prisiėmimas, paremtas pakankamu tikslu (causa), suprantama Prancūzijoje ir Italijoje. UNIDROIT tarptautinių komercinių sutarčių principuose, taip pat pastaraisiais metais sutarčių teisės srityje Europos mokslininkų parengtų „akademinių kodifikacijų“ tekstuose, pavyzdžiui, Europos sutarčių teisės principuose (PECL), Bendros pagrindų sistemos projekte (Draft Common Frame of Reference (DCFR))
Contract theories may be a useful analytical tool for understanding and explaining contract, as well as for facilitating orientation in a complex and often fragmented legal regulation. The article presents main understandings of contract in various European jurisdictions: contract as free assumption of obligation, contract as a bargain based on the idea of consideration, contract as free assumption of obligation based on sufficient causa. The article inquires as to how universal those theories are, what are the recent trends in the development of European contract law, what philosophy of contract underlies the soft law instruments, such as UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts or Principles of European Contract Law (PECL), what is the stance of the Draft Common Frame of Reference (DCFR) in regard to the concept of contract. Under the law of Lithuania the definition of contract comprises elements found in several European countries, but it is argued that the new Lithuanian Civil Code has not received any model in its pure form. However it seems that the prevailing view understands contract as juridical act, as freely assumed obligation and meeting of parties’ intentions with the aim to create legal effects. Following the position of soft law instruments in regard to the elements of the contract, Lithuanian law (at least in its statutory form) does not have any explicit additional requirements, such as consideration or causa
Internet: http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=303931
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.