Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51312
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Tikniūtė, Agnė
Title: The nature of investigation proceedings of legal entity under the Civil Code of Lithuania
Other Title: Juridinio asmens veiklos tyrimo prigimtis pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą
Is part of: Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, Nr. 19(2)
Extent: p. 525-541
Date: 2012
Keywords: Įmonių teisė;Smulkiųjų akcininkų apsauga;Investigation proceedings;Company law;Rights of minority shareholders
Abstract: Šiame straipsnyje nagrinėjamas klausimas, ar 2001 CK numatytas juridinio asmens veiklos tyrimo instrumentas gali būti akcininkų valia atšauktas – įmonės steigimo dokumentuose ar akcininkų sutartyje. Autorės nuomone, atsakymas į šį klausimą yra neigiamas. Nors expressis verbis CK nepasakyta, kad teisė inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą yra imperatyvi, tačiau ir normų formuluotės, nenumatančios išimčių, bei normų, skirtų viešojo intereso gynimui, gausa, pagrindžia prielaidą, kad teisė inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą yra imperatyvi. Taip pat šią prielaidą pagrindžia ir įstatymų leidėjo tikslai – ta aplinkybė, kad JA tyrimo reguliavimą CK rengėjai perėmė iš Nyderlandų, o šio instituto imperatyvus pobūdis Nyderlandų teisėje nekelia abejonių. Nyderlandų CK normos, reglamentuojančios akcininko teisę inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą (inquiry procedure) yra imperatyvios.Tiesioginis juridinio asmens veiklos tyrimo tikslas – dalyvių prašymu (tam tikrais atvejais – ir kitų suinteresuotų asmenų) išanalizuoti JA valdymo tinkamumą ir koreguoti trūkumus teismui suteiktomis priemonėmis. Lietuvos teismų praktika, nenutoldama nuo Komentaro teksto, ne kartą pakartojo, kad netinkama juridinio asmens veikla yra netinkama juridinio asmens valdymo organų ar / ir jų narių veikla. Ji suprantama kaip CK 2.86–2.87 straipsnių nuostatų pažeidimas. Šie Kodekso straipsniai skirti reglamentuoti įstatymų numatytas valdymo organų narių pareigas juridiniam asmeniui, kurios pagal savo turinį yra fiduciarinės (lojalumo, sąžiningumo, konfidencialumo, interesų nepainiojimo), ir kurių akcininkai savo susitarimu negali nei susiaurinti, nei atsisakyti taikyti
With reference to the Dutch model, which has been adopted by the Lithuanian Civil Code, the possibility to renounce Investigation Proceedings in the Articles of Incorporation or shareholder agreements is analysed in this article. The mandatory nature of the Investigation Proceedings is derived from the provisions of the Code, mainly: from an active role of the court, typical to the cases with the element of public interest, from specific rules for protecting the public interest in the course of the Investigation Proceedings, also taking into account statutory duties of managers, the scope of which may not be narrowed by SHA, and the fact, that the Investigation Proceedings is generally designated to be an instrument to safeguard the interests of minority shareholders against the abuse of their rights by the company, and, finally, acknowledging the extraordinary nature of remedies available in the Investigation Proceedings
Internet: http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=325938
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.23 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.