Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51129
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Venckūnas, Aurimas
Title: Kūrybinės visuomenės sampratos problema
Other Title: Problem of creative society understanding
Is part of: Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 13-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2010 m. gegužės 7 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 13 (2010)
Extent: p. 337-342
Date: 2010
Keywords: Kūrybinė visuomenė;Samprata
Abstract: Visuomenės kaip atskiro objekto tyrinėjimai apima atskirą, bet labai plačią sritį – dabartinės visuomenės tyrinėjimus. Mokslininkai ir politikai iki šiol svarsto, kokioje visuomenėje mes gyvename ir kokį vaidmenį atlieka technologijos bei informacija. Kaip pažymima internetinėje enciklopedijoje, daugybė sąvokų: žinių ar informacinė ekonomika, popramoninė visuomenė, postmodernioji visuomenė, informacinė visuomenė, tinklinė visuomenė, informacinis kapitalizmas, tinklinis kapitalizmas ir kt. – buvo mokslininkų sukurta 20 amžiaus antrojoje pusėje ir 21 amžiuje. Dabartinės visuomenės tyrinėjimai yra svarbūs įvairių pasaulio šalių politikams. Aukščiausio lygio politikų susitikimuose atsispindi būtinybė tikslinti sąvokas, kurios apibūdina visuomenę. 2003 m. rugsėjo 29 d. – spalio 17 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vykusioje UNESCO Generalinės konferencijos 32-ojoje sesijoje buvo pritarta siūlymui terminą „informacinė visuomenė“ keisti terminu „žinių visuomenė“. Tuo metu UNESCO narėmis buvo 190 valstybių. Spalio 9–10 d. vyko ministrų lygio pasitarimas prie apskritojo stalo „Žinių visuomenės link“. Pasitarimo pabaigoje priimtame Komunikate yra pabrėžiama, kad šalių ministrai ir jų įgalioti asmenys pritaria UNESCO siūlymui terminą „informacinė visuomenė“ keisti terminu „žinių visuomenė“; „žinių visuomenė“ yra terminas, apibrėžiantis sugebėjimus nustatyti, sukurti, apdoroti, pertvarkyti, platinti, naudoti ir pritaikyti žinias, skirtas žmogui tobulintis. Ypatingai didelis vaidmuo UNESCO tenka Pasaulio viršūnių susitikimuose žinių visuomenės klausimais. Susitikimai grindžiami „žinių visuomenės“ koncepcija bei keturiais pagrindiniais jos principais: žodžio laisve, visuotine prieiga prie informacijos ir žinių, lygiomis švietimo ir kultūrų įvairovės galimybėmis.[...]
Contemporary society is not well defined yet. Concepts such as knowledge society, information society, network society, informational capitalism, postindustrial society, transnational network capitalism, postmodern society, etc. show that there is a vivid discussion in contemporary sociology on the character of contemporary society and the role that technologies, information, communication, and co-operation play in it. The goal of this article is to define contemporary society, presenting the concept of creative society. The investigation describes development of contemporary society, gives characteristics of creative society, and indicates the reasons to develop it. Scientific literature is analysed, using historical approach to society development
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/51129
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.78 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

134
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

12
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.