Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51082
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kareivaitė, Roberta;Montvilaitė, Kristina
Title: Darnaus vystymosi koncepcijos teoriniai aspektai
Other Title: Theoretical aspects of sustainable development concept
Is part of: Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos : 13-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija, Kaunas, 2010 m. gegužės 7 d. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 13 (2010)
Extent: p. 109-115
Date: 2010
Keywords: Žmogus ir aplinka;Darnus vystymasis
Abstract: Darnus vystymasis – tai XX a. pabaigoje pradėtas įgyvendinti tikslas, kuris teigia, jog ekonominė, socialinė bei aplinkosauginė sritys turi vystytis suderintai ir kuo mažesne žala būtų daroma žmogui bei aplinkai. Šiuo tikslu siekiama įtvirtinti, kad tik atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus gerovę, jo saugumą, santykį su aplinka bus pasiektas darnus šių sričių vystymasis. Mokslui sparčiai žengiant į priekį, tobulėjant įvairioms technologijoms, plečiantis pramonei, reikia vis didesnį dėmesį skirti aplinkai, kurioje gyvenama. Atsirandančios naujos technologijos ne tik padeda vystymosi procesui, tačiau ir sukelia daug problemų: teršiama gamta nuodingomis medžiagomis, įvairiomis atliekomis, naudojami išsenkantys ištekliai. Todėl XX a. pabaigoje iškilo darnaus vystymosi paradigma – kaip suderinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius tikslus, kad šalis galėtų vystytis darniai, nesukeldama pavojaus visuomenei ir gamtai, taip išsaugodama išteklius ateities kartoms. Kalbant apie darnaus vystymosi koncepciją, galima pastebėti, kad daugiausia problemų kyla dėl pačios koncepcijos apibrėžimo, nes dauguma autorių darnų vystymąsi sieja su ekonomikos augimu (Venckus, 2008 ir kt.), ekonomine plėtra (Čiegis, 2004a; Šileika, Žičkienė, 2001; Rakauskienė, 2006 ir kt.), taip pat kyla problemų verčiant koncepciją į kitas kalbas. Kadangi Brundtland G. H. ataskaitoje pateiktas darnaus vystymosi apibrėžimas yra labai bendro pobūdžio, pastaruoju metu bandoma suformuluoti konkretesnį ir aiškesnį apibrėžimą, tačiau iki šiol nepavyko surasti visuotinai priimtino varianto
Fast-moving science forward in the various technology development and the growth of the industry requires greater attention to the environment in which we live. The new technologies not only help to the development process, but also cause many problems: the nature of pollution by noxious substances, a variety of waste, used for natural resource. Therefore, in the end of twentieth century the sustainable development paradigm arose - how to balance economic, social and environmental goals that countries can develop harmoniously without causing danger to society and nature, thus preserving resources for future generations. Talking about the concept of sustainable development it can be mentioned that most problems arise from the definition of this concept as most authors of sustainable development are linked sustainable development to economic growth or economic development, as well as there are the problems in translating this concept into other languages. So that is why the goal of this article is to do the theoretical analysis of the concept of sustainable development. The tasks are: 1) to analyze the concept of sustainable development in a theoretical context; 2) to clarify the sustainable development typologies
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/51082
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Ekonomikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.24 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

91
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.