Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51043
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Kargaudienė, Aušra;Meškys, Linas
Title: Proporcingumo principo reikšmė administracinio poveikio priemonių taikyme
Other Title: The meaning of the proportionality principle in the use of administrative sanction
Is part of: Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka: mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Security of society and public order : proceedings of scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, [T.] 4, 2010
Extent: p. 59-76
Date: 2010
Keywords: Proporcingumo principas;Administracinė teisė;Geras administravimas;Administracinė diskrecija;Administracinio poveikio priemonės;Principle of proporctionality;Administrative law;Good administration;Administrative discretion;Administrative sanctions
Abstract: Straipsnyje pristatomi proporcingumo principo, kuris vertinamas kaip vienas svarbiausių administracinės teisės principų modernioje demokratinėje visuomenėje, taikymo bruoţai Lietuvoje, šio principo taikymo raida ir ypatybės. Įvadinėje straipsnio dalyje aptariama administracinių teismų vaidmens svarba taikant administracinius teisės principus sprendţiant viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų teisėtumą bei pagrįstumą. Apţvelgiama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika. Proporcingumo principas straipsnyje pristatomas, kaip kylantis iš teisėtumo principo, kas sąlygoja jo svarbų vaidmenį ir išskirtinę vietą šiandieninėje Lietuvos administracinės teisės sistemoje. Vertinant administracinės teisės sistemoje veikiančių įstatymų trūkumus, kurie stokoja detalesnio ir išsamesnio proporcingumo principo sąvokos apibrėţimo, administracinių teismų vaidmuo vertinamas kaip išskirtinis ir ypač svarbus šio principo taikymo bei administracinių bylų, kylančių iš privataus asmens ir valstybės valdţios institucijos ginčų sprendimo, bei administracinio poveikio priemonių taikymo teisėtumo vertinimo procese
The principles of administrative law, when the national courts are dealing with the disputes between private persons and government institutions, is becoming an essential tool with an eye to assess the legality of the accredited decision or used administrative sanction. This article presents the principle of proportionality, which is regarded as one of the most important principles of administrative law in modern democratic society, the characteristics of use of it in Lithuania, the evolution of use and the features of this principle, discusses the importance of the role of administrative courts in using administrative law principles, overviews the Lithuanian Constitutional Court's jurisprudence and the practice of the Lithuanian Supreme Administrative Court. The proportionality principle is presented in the article as coming from the legality principle, which determines its role and unique position in contemporary Lithuanian system of administrative law. The authors of the article note at the end that even a perfect use of the proportionality principle in courts in dealing with the disputes between private persons and government institutions can not meet the implementing conditions of this principle in the administrative legal system. This requires the development of administrative structures that fosters the traditions of good administration and would apply this principle directly in their work, leaving to decide the legality of this principle to (administrative) courts.[...]
Internet: http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/visuomenes_saugumas_ir_viesoji%20tvarka_4.pdf
Affiliation(s): Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

164
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.