Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51001
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Narbekovas, Andrius;Obelenienė, Birutė;Kulpys, Žydrūnas
Title: Sužadėtinių santuokinės meilės samprata
Other Title: The notion of marital love in the engaged couples
Is part of: Tiltai. Priedas: mokslo darbai. Krikščioniškojo dvasingumo ugdymas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, nr. 41
Extent: p. 52-68
Date: 2010
Keywords: Santuokinė meilė;Santykis;Kūno kalba;Dovanojimasis;Pagarba;Atsakomybė;Marital love;Relations;Body language;Overall donation;Respect;Responsibility
Abstract: Poslinkis nuo išorinių santuokos sudarymo motyvų, kuriuose dažniausiai laisvas pačių besituokiančių asmenų pasirinkimas mažai ar iš viso neturė-jo reikšmės, link asmeninio apsisprendimo yra daugiau nei pozityvus šei-mos institucijos istorijoje. Skyrybų skaičiaus didėjimas, rodos, galėtų būti susijęs su laisvo pasirinkimo motyvu, tačiau, blogas yra ne pats motyvas, bet kuriami sutuoktinių tarpusavio santykiai. Straipsnyje keliama proble-ma, kad santuokos netvarumo prielaida – susituokti ketinančių asmenų paviršutiniška santuokinės meilės samprata. Darbe atskleidžiama santuo-kinės meilės samprata, skiriami jos elementai, darbas iliustruojamas em-piriniu kiekybiniu tyrimu „Sužadėtinių santuokinės meilės samprata“, kurio tiriamieji – sužadėtiniai, rengęsi švęsti Santuokos sakramentą Lietu-vos vyskupijų šeimų centruose. Apdorojant tyrimo duomenis taikyta kore-liacinė analizė, leidžianti palyginti praktikuojančių ir nepraktikuojančių katalikų požiūrį į meilę. Darbe pristatyti tyrimo rezultatai leidžia konsta-tuoti, kad daugelis sužadėtinių nesupranta santuokinės meilės esmės
The shift from the external motives of marriage when the freedom to choo-se by the people themselves while marrying often had little or none of importance, towards making a personal decision should be considered as a highly positive achievement in the history of family. It looks that the increase of divorce figures might be connected with precisely that motive of free decision; yet, there is nothing wrong with the motive, but rather with the relations established by married people. The article brings to light the problem that the reason of marriage instability lies in the shallow understanding of marital love as such. It defines the notion of marital love and its separate elements and is illustrated by the results of the empiric quantitative research “The Notion of Marital Love in the Engaged Coup-les”, the target group of which included the engaged couples preparing for the Matrimony Sacrament in the family center by the Lithuanian dio-cesis. The correlation analysis has been applied for the data processing, which allowed comparing the attitudes towards love of practicing and non-practicing Catholics. The research final results confirm the statement that the overwhelming majority of the engaged couples do not understand the essence of marital love
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/51001
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.89 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.