Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50941
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Visuomenės sveikata / Public health (M004)
Author(s): Žydžiūnaitė, Vilma;Suominen, Tarja;Åstedt-Kurki, Päivi;Lepaitė, Daiva
Title: Ethical dilemmas concerning decision-making within health care leadership : a systematic literature review
Other Title: Etinės dilemos, priimant sprendimus sveikatos priežiūros lyderystėje: sisteminė literatūros apžvalga
Is part of: Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas, T. 46, nr. 9 (2010)
Extent: p. 595-603
Date: 2010
Keywords: Sprendimų priėmimas;Sveikatos priežiūros lyderystė;Vadyba;Administravimas;Sisteminė literatūros apžvalga;Etinė dilema;Decision-making;Ethical dilemma;Health care leadership;Management;Administration;Systematic literature review
Abstract: Tyrimo tikslas. Apibūdinti dilemų, priimant sprendimus sveikatos proežiūros lyderystėje, sveikatos tyrimo metodus ir tyrimo objektus. Tyrimo medžiaga ir metodai. Mokslo straipsnių atranka atlikta „Medline“ ir „PubMed“ duomenų bazėse (1998–2008). Sisteminė literatūros analizė apima 21 atrinktą straipsnį. Rezultatai. Etinės dilemos, priimant sprendimus sveikatos priežiūros lyderystėje, kurios susijusios su trimis lygmenimis: institucijos (konkrečios sveikatos priežiūros organizacijos); politikos ir lokalumo sandūros (institucinės lokalios valdžios struktūros); nacionaliniu (profesinės ekspertizės ir sistemos). Sąvokos, traktuojamos adekvačiomis etinei dilemai, yra tokios: tęstinis balansavimas; išteklių paskirstymo rezultatas; atotrūkis tarp profesinių įsipareigojimų ir galimybių; etiškai kontraversiška situacija; rūpestis dėl specifinių sąveikų, etinis sunkumas; pasirinkimų rezultatas medicinoje; rūpestis dėl sveikatos priežiūros išteklių prieinamumo visuomenei; etiškai sudėtinga/iššūkius kelianti situacija; etinių sprendimų/problemų pasekmė. Tiriant kokybinėse studijose dažniausiai taikomi pusiau struktūruoti interviu ir kokybinė turinio analizė, o tiriant kiekybines studijas, vykdytos apklausos. Literatūroje apie etines dilemas, priimant sprendimus sveikatos priežiūros lyderystėje, stokojama specifikacijos pagal profesines sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijas.[...]
The objective was to describe the research methods and research focuses on ethical dilemmas concerning decision-making within health care leadership. Material and methods. The search was conducted on Medline and PubMed databases (1998–2008). The systematic review included 21 selected articles. Results. The ethical dilemmas concerning decision-making within health care leadership are related to three levels: institutional (particular organization), political and local interface (local governmental structure), and national (professional expertise and system). The terms that are used as adequate to the term of “ethical dilemma” are the following: “continuous balancing,” “result of resource allocation,” “gap between professional obligations and possibilities,” “ethically controversial situation,” “concern about interactions,” “ethical difficulty,” “outcome of medical choices,” “concern about society access to health care resources,” “ethically difficult/challenging situation,” “(the consequence of) ethical concern/ethical issue.” In qualitative studies, a semi-structured interview and qualitative content analysis are the most commonly applied methods; in quantitative studies, questionnaire surveys are employed. In the research literature, there is a lack of specification according to professional qualification of health care professionals concerning ethical dilemmas by decision-making within health care management/administration. Conclusions. The research on ethical dilemmas in health care leadership, management, and administration should integrate data about levels at which ethical dilemmas occur and investigate ethical dilemmas as complex phenomena because those are attached to decision-making and specific nuances of health care management/administration. [...]
Internet: https://www.mdpi.com/1010-660X/46/9/595
https://doi.org/10.3390/medicina46090084
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Apr 3, 2021

Page view(s)

27
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

10
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.