Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50722
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Menotyra / Artwork (H003)
Author(s): Šinkūnaitė, Laima
Title: Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste
Other Title: Iconography of multiple figures in the fresco in the copula Church of Pažaislis in the whole context monastery of camaldoli
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 76 (2013)
Extent: p. 125-141
Date: 2013
Keywords: Pažaislis;Bažnyčia;Kupolas;Freska;Ikonografija;Mergelė Marija;Karūnavimas;Pažaislis;Church;Cupola;Fresco;Iconography;Virgin Mary;Coronation
Abstract: Straipsnis skirtas Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos „Švč. mergelės marijos karūnavimas“ įvairiapusiškai analizei, akcentuojant ikonografijos tyrimą kamaldulių vienuolyno visumos kontekste. Šiame straipsnyje pirmą kartą nagrinėjama tiek kupolo freskos angelų ikonografija (serafimai, cherubinai ir sosto bei muzikuojantys angelai), tiek šventieji kankiniai ir išpažinėjai, išsiaiškinant (pagal galimybes) kiekvieno pavaizduoto asmens tapatybę. Europos bažnytiniame mene ši freska dažniausiai tapoma kupoluose kaip iškilminga užbaiga. Sekant baroko simbolikos tradicija, kupolas, kaip ir altorius, atlieka savotišką „tikslo“[...]
The aim of this research to analyze the multiple figures in the fresco Coronation of Blessed Virgin Mary on the copula of the Pažaislis Church. I accentuate the iconographic program in the whole context of the Monastery of Camaldoli. I first investigate the iconography of angels (seraphims, cherubims, musical angels) and saints (martyrs and professors) and identify each person. Second, I note that in European Church Art Mary’s Coronation is the culmination of the iconographic program. It was often represented on copulas as a magnificent finalization. Following baroque symbolism tradition, the cupola possessed an excess „purpose” role. Therefore the saints are raised to the „highest level”. This church copula fresco should be characterized as a unique baroque painting and a phenomenon of Christian spiritual culture
Internet: http://litlogos.eu/L76/Logos_76_125_141_Sinkunaite.pdf
http://litlogos.eu/L76/Logos_76_125_141_Sinkunaite.pdf
Affiliation(s): Menotyros katedra
Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.87 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

118
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

6
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.