Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50630
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bakanauskas, Arvydas Petras;Potašinskaitė, Monika
Title: Jungtinių Amerikos Valstijų cigarečių marketingo priemonių teisinių reguliavimų raida
Other Title: Development of legal regulations of cigarettes marketing elements in the United States Of America
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, T. 35, nr. 2, 2013
Extent: p. 168-175
Date: 2013
Keywords: Cigaretės;Marketingo priemonės;Teisinis reguliavimas;Tendencijos;Cigarettes;Legal regulation;Marketing elements;Tendencies
Abstract: Vis platesnį spektrą apimantis Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV), kaip ir kitų šalių, cigarečių marketingo priemonių teisinis reguliavimas apsunkina cigarečių gamintojų komunikavimo procesus ir riboja naujo vartotojo sukūrimą. JAV atskirų valstijų suverenūs įstatymai reglamentuoja ir tendencingai siekia eliminuoti rūkymą kaip reiškinį, ir įtvirtina griežtą reguliavimą nerūkymo zo-noms, o tokiu būdu slopinama legitimių cigarečių marketingo priemonių panaudojimo nauda. JAV teismų praktika bei tabako kontrolės prevencija yra aktuali ir Lietuvai, nes išlieka poreikis atidžiau ir efektyviau reglamentuoti marketingo priemones, ir joms įtaką darančius veiksnius, kadangi jau-nimo rūkymo paplitimas išlieka didelis ir Lietuva patenka tarp tų šalių, kuriose jaunimo rūkymas yra suprantamas kaip dažnas. Šie reguliavimai yra aktualūs ir verslui, nes turi tiesioginę įtaką jų komunikacijos procesams ir pardavimų apimtims. Darbo tikslas – išanalizavus JAV cigarečių mar-ketingo priemonių teisinio reguliavimo raidos aspektus, atskleisti cigarečių marketingo priemonių teisinio reguliavimo tendencijas. Darbo metodika: literatūros, statistinės informacijos, JAV įstaty-mų, sveikatos apsaugos organizacijų, atskirų valstijų teisės aktų analizės, interpretacijos ir apibend-rinimas. Informacijai apdoroti panaudoti grupavimo ir grafinio vaizdavimo būdai. Pateiktos galimos cigarečių marketingo priemonių teisinio reguliavimo tendencijos
Cigarettes marketing elements’ legal regulation, increasingly covering a wider range of the United States of America (hereinafter referred to as the “US“) likewise other countries, impedes ci-garettes manufacturers’ processes of communication with the audiences and curtails the creation of a new user. Legislation of the individual states sovereign regulates and tendentiously seeks to eli-minate smoking as a phenomenon by establishing a tight constraint for non-smoking areas. Thereby the benefit of the legitimate cigarettes marketing elements is reduced. Jurisprudence, legal regula-tions and tobacco control prevention of the US is topical for Lithuania. The latter has a need for mo-re effective cigarettes marketing elements’ regulation and its’ effected factors, inasmuch the youth smoking prevalence remains intense and Lithuania falls into the list of countries were youth smo-king is comprehensible as frequent. These regulations’ are topical for business sector as well due to the direct impact on selling and processes of communication. The aim of this research, by analyzing cigarettes marketing elements’ development aspects of legal regulation, is to reveal the tendencies and development of cigarettes marketing elements regulation. The analysis of literature, US statisti-cal data, legal regulations, health care organizations and individual state legislation were made. Po-ssible tendencies of cigarettes marketing elements of legal regulation were found
Internet: http://vadyba.asu.lt/35-2/ManagKaunas35(2)_30.pdf
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.