Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50617
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Lūžys, Sigitas
Title: Brachigrafija Lietuvos lotynicoje : abreviatūrų slinktys iš lotyniškosios į lenkų ir lietuvių raštiją
Is part of: Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra : 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija = Sustainable multilingualism: research, studies, culture : 2nd international scientific conference, 2013 m. rugsėjo 27-28 d. / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013
Extent: p. 49-50
Date: 2013
Abstract: Dar Antikoje susiformavusi trumpinimų ir greitraščio tradicija apogėjų pasiekė Karolingų laikais. Pati tokio rašymo forma buvo nulemta praktinių sumetimų, susijusių su rašymo medžiagos taupymu, perrašinėjimo sparta, konkrečių profesinių grupių (pvz., juristų) poreikiais. Prisidėjo ir krikščionių religija – tokių žodžių, kaip Dievas, Jėzus, Kristus, viešpats ir kt. (nomina sacra) visuotinio trumpinimo tradicija, besirėmusi senąja žydų nuostata netarti Dievo vardo be reikalo. Be nomina sacra brachigrafijai būdinga raidžių praleidimas, suspensija, kontrakcija, sutrumpinimai, vadinamieji tirono ženklai (greitraščio ženklai, priskiriami Cicerono sekretoriui Markui Tulijui Tironui (Ia.pr.Kr.)) ir kt. Viduramžiškoji brachigrafijos sistema ir jos praktinis taikymas buvo skirtas iš esmės išimtinai lotynų kalbai. Besiformuojančios nacionalinės raštijos ją perėmė tik iš dalies. Tai rodo ir LDK teritorijoje sukurtas senesnę rašto tradiciją turinčios lenkų kalbos ir vėliau pradėjęs formuotis lietuviškosios raštijos rankraštinis palikimas. Praktiškai abiems šioms nacionalinėms kalboms būdinga tai, kad nepasitaiko suspensijos ir kontrakcijos abreviatūrų. Senajai lenkiškajai bei lietuviškajai greitraščio tradicijai LDK būdingas lotyniškųjų leksemų perkėlimas į nacionalinę raštiją, skolinių-naujadarų kūrimas ir vartojimas
Internet: http://daugiakalbyste.vdu.lt/priimtos-santraukos/
Affiliation(s): Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.