Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/506
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Klivis, Edgaras
Title: Completing (public) spheres : theatre and media in the Baltic States
Other Title: Sąveikaujančios (viešosios) sferos : teatras ir medijos Baltijos šalyse
Is part of: Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas , Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas ; Versus aureus, 2015, [T.] 11 : menas, viešuma, bendruomenės
Extent: p. 64-74
Date: 2015
Note: Elektroninis ISSN 2335-8769 klaidingas, E-ISSN 1822-4547 teisingas
Keywords: Baltijos šalių teatras;Viešoji sfera;Teatro komunikacija;Žiniasklaida;Socialiniai tinklai;Skleisties estetika;Henrikas Ibsenas;Baltic theatre;Public sphere;Theatre communication;Social networks;Distributed aesthetics;Henrik Ibsen;Media
Abstract: Straipsnyje paliečiamos dvi tarpusavyje susijusios temos: teatro, žiniasklaidos ir skaitmeninių tinklų sąveika bei teatras, veikiantis kaip viešoji sfera. Abu klausimai pateikiami per trijų Baltijos šalių šiuolaikinio teatro atvejų analizę: analizuojami du Henriko Ibseno Visuomenės priešo pastatymai (Jono Vaitkaus spektaklis, 2011, ir latvių režisieriaus Alvio Hermanio interpretacija, 2013) ir estų teatro NO99 politinis projektas Vieningoji Estija (2010). Analizė skirta ne tiek šių kūrinių draminėms ar estetinėms struktūroms, bet jų komunikacijai, nes žiniasklaidos ir interneto tinklo Oi panaudojimas buvo svarbi visų trijų teatrinių įvykių dalis. Koks šiandien yra teatro kūrėjų Baltijos šalyse santykis su Q w žiniasklaida ir skaitmeniniu tinklu? Kokiomis sąvokomis šiandien galima aprašyti santykį tarp gyvo, fizinio, įvietinto dialogo ir medijų sferos? Koks galėtų būti teatro komunikacinių praktikų indėlis į demokratijos ir viešosios sferos raidą? Ar teatras gali radikaliai ir kritiškai paveikti demokratiją, kurioje dominuoja elektroninės, skaitmeninės ir socialinės medijos? Teorinį tyrimo pagrindą sudaro Jurgeno Habermaso viešosios sferos samprata, tačiau atsižvelgta ir į šiai teorijai būdingus prieštaravimus bei jos tolesnę raidą Thérèse F. Tierney, Geerto Lovinko, Christopherio Balme's ir Luke'o Goode'o šiuolaikinės teorinės žiniasklaidos, socialinių medijų ir tinklų refleksijose. Sąvoka „skleisties estetika" (angl. distributed aesthetics) yra siūloma kaip tinkamas analitinis įrankis politinių projektų šiuolaikiniame Baltijos šalių i teatre tyrimui.[...]
The article deals with two interconnected issues: the issue of theatre interacting with the media and digital network, and the problem of theatre functioning as a public sphere. Both questions are addressed by the analysis of three case studies from contemporary Baltic theatre: two productions of Henrik Ibsen's "An Enemy of the People" staged by Lithuanian director Jonas Vaitkus in 2011 and Latvian director Alvis Hermanis in 2013, and the political project of Estonian theatre NO99, called "Unified Estonia" performed in 2010. The focus of the analyses is not on the dramatic or aesthetic structures of the productions, but on their communication as in all three cases the communication using the media and the network was an important part of the theatrical events. How the theatre producers in the Baltic States approach and deal with mass media and the digital web? What new concepts of the relationship between live physical, placed dialogue and distributed media communication are there in contemporary public sphere? What could be the contribution of the communicative practices of contemporary theatres to the development of democracy and the public sphere? Should theatres offer a radical subversion or rather a critical intervention into the political democracy dominated by electronic, digital or social media? The theoretical background of the analyses is supported by the Habermasian concept of the public sphere, but it also considers the contradictions of this theory as well as its further development in contemporary reflections on the media, social media and the network by Therese F. Tierney, Geert Lovink, Christopher Balme and Luke Goode. The concept of distributed aesthetics is discussed as a proper analytical tool for conceptual analysis of the political projects in contemporary Baltic theatre.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/506/1/ISSN2335-8769_2015_N_11.PG_64-74.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/506
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.11.5
Affiliation(s): Teatrologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Art History & Criticism / Meno istorija ir kritika 2015, nr. 11
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.