Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50568
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Bartusevičienė, Virginija;Zutkienė, Lina Danutė
Title: Stojančiųjų į Vytauto Didžiojo universitetą anglų kalbos gebėjimų ir paskirstymo į lygius standartizavimo kriterijai
Is part of: Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra : 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija = Sustainable multilingualism: research, studies, culture : 2nd international scientific conference, 2013 m. rugsėjo 27-28 d. / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013
Extent: p. 19-20
Date: 2013
Abstract: Straipsnyje analizuojami Vytauto Didžiojo universiteto Testavimo centro paruošti anglų kalbos žinių ir paskirstymo į lygius nustatymo testai (Placement Tests) ir aptariamos testų rengimo efektyvinimo perspektyvos. Vienas iš „Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų“ tikslų yra aprašyti kalbos mokėjimo lygius, kurie reikalingi kalbos mokėjimo nustatymui, įvertinimui ir įsivertinimui, naudojami rengiant standartizuotus testus bei egzaminus, kad būtų galima lengviau sugretinti skirtingas vertinimo sistemas. Tam tikslui ir buvo parengti anglų kalbos mokėjimo lygių nustatymo testai, kurie įvertintų testuojamojo studento kiekvienos kalbinės veiklos rūšies gebėjimų lygį ir studento turimą kalbinę kompetenciją. Atlikta 2012-2013 metų Vytauto Didžiojo universiteto paskirstymo į anglų kalbos lygius testų analizė, siekiant įvertinti paruoštų testų efektyvumą ir validumą. Straipsnio tikslas – išanalizuoti ir palyginti iki 2013 metų Užsienio kalbų institute naudotus ir 2013 m. Testavimo centro parengtus stojančiųjų į VDU anglų kalbos paskirstymo į lygius nustatymo testus, nagrinėjant pagrindinius testų sudarymo principus standartizavimo kriterijų aspektu ir jų pagrindu pateikti pasiūlymus kaip pagerinti skirstymo į anglų kalbos lygius metodiką, kurią apibendrinus būtų galima pritaikyti diagnostinių testų kūrimo praktikoje ateityje
Internet: http://daugiakalbyste.vdu.lt/priimtos-santraukos/
Affiliation(s): Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.34 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.