Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50316
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Gruodytė, Edita
Title: Su narkotikais susijes nusikalstamumas – sudėtingas ryšys
Other Title: Drug - related crime – a complex relationship
Is part of: Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ pranešimų rinkinys (2) [Elektroninis išteklius] = Security of society in the global context : the Annual International Scientific-Practical Conference “Challenges of globalization in securing public security” : conference proceedings (2), 2010 12 9-10. , 2010, [Nr.] 2
Extent: p. 84-94
Date: 2010
Note: Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. 1 elektron. opt. diskas
Keywords: Narkotikai;Nusikalstamumas;Su narkotikais susiję nusikaltimai;Europos sąjunga;ES;Drugs;Crimes;Drug related crimes;ES
Abstract: Hiperbolizacija, demagogijos, demonizacija ir turbut netgi naivumas istoriškai charakterizuoja diskusijas narkotiku ir nusikalstamumo klausimais. Taciau pažym tina, kad yra nustatytas akivaizdus statistinis ryšys tarp narkotiku vartojimo ir nusikalstamumo.1 Narkotikai ir ju vartojimas šiandiena kelia dideli susirupinima tieks nacionalin ms valstyb ms, tiek ir tokioms tarptautin ms organizacijoms kaip JT ar ES ir ieškoma budu ir priemoniu s kmingai kovai su šiuo reiškiniu. Atlikta nemažai moksliniu tyrimu, pagrindžianciu narkotiku ir nusikalstamumo ryši, taciau skirtingi mokslininkai akcentuoja skirtingus to ryšio aspektus, be to iki šiol n ra nustatyta ir aišku, kuris reiškinys yra pirmesnis ir iššaukia kitus, t.y. ar narkotikus prad jes vartoti asmuo v liau tampa ir nusikalt liu, ar priešingai narkotiku vartojimui ir kitiems nusikaltimams daro itaka asmens asmenyb ir polinkis nusikalsti. Kai kurie mokslininkai kelia ir tokias id jas, kad galbut n ra galimyb s surasti ir nustatyti viena visiems tinkanti paaiškinima ir kad vienais atvejais gali buti vieni faktoriai ir d l to kiles nusikalstamumas, kitais atvejais visai kiti. 2005 –2008 metu ES kovos su narkotikais veiksmu plane užsibr žtas tikslas iki 2007 metu pateikti vieninga su narkotikais susijusio nusikaltimo definicija, kadangi kol to n ra padaryta, skirtingi mokslininkai ir teis saugos pareigunai skirtingai traktuoja ši termina ir todėl iš esmės nėra imanoma moksliškai pagrista i r užtikrintai palyginti atskiru tyrimu metu surinktu duomenu bei tuo paciu neišnaudojami visi surinkti duomenys tinkamesniu prevencijos priemoniu kovojant su narkotiku reiškiniu ir tuo paciu su visuomen s saugumu parinkimui.[...]
The author of the article makes scientific discussion about nexus of drugs and crime. First of all reveals various existing theories, models and classifications, analyses the nature and complexity of the relationship and the factors having possible influence to the nexus. The necessity to prevent and to fight with drugs and drug related crime is one of the basic aims while ensuring high level of security to the society and is one of the priorities both in EU and UN policies related to human safety and security issues. But in order to have fruitful scientific discussion while analysing the extent and the impact of the phenomena one needs an agreed conceptual basis and definitions. The problems of the same understanding were also indicated in the EU drugs action plan for 2005-2008 and the need for additional scientific research on the nexus of drugs and crime was foreseen in the EU drugs action plan for 2009-2012. The author using scientific, comparative and analytical scientific methods discusses drug and crime relations and afterwards analysis the problems related with definition and identification of drug related crimes and lastly makes conclusions if the definition of drug related crimes proposed by EU Monitoring centre for drugs and drug addiction reflects relations and factors important while analysing the nexus of drugs and crime and found in scientific literature
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/50316
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.35 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

140
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.