Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50228
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Juraitė, Kristina;Telešienė, Audronė
Title: Ekologinės rizikos diskursas žiniasklaidoje : tyrimo teorinės bei metodologinės prielaidos
Other Title: Environmental risk in media discourses: theoretical and methodological approaches
Is part of: Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2009, T. 20, nr. 4
Extent: p. 227-236
Date: 2009
Keywords: Ekologinės rizikos diskursas;Darbotvarkės sudarymas;Žiniasklaidos darbotvarkė;Visuomenės suvokimas;Diskurso analizė;Environmental risk discourse;Agenda setting;Media agenda;Public perception;Discourse analysis
Abstract: Šiame straipsnyje pateikiami ekologinių bei technogeninių rizikų diskurso žiniasklaidoje tyrimo teoriniai ir metodologiniai principai, aprašoma tyrimo atlikimo logika ir naudotini metodai. Šis tyrimas, įgavęs Media akronimą, yra mokslinio projekto RINOVA* dalis. Media tyrimu siekiama aprašyti, suprasti ir paaiškinti rizikos viešosios komunikacijos turinį, jo kūrimo kontekstą. Straipsnyje analizuojami teoriniai ir metodologiniai principai pirmiausiai yra sietini su keliomis ekologinės ir technogeninės rizikos sritimis: branduoline energetika, klimato kaita ir GMO. Teoriniai principai nusakomi pasitelkiant socialinio konstruktyvizmo ir darbotvarkės sudarymo (agendasetting) teorijas. Metodologiniai principai, paremti diskurso analize kaip tyrimo strategija, suponuoja dokumentų studijavimo, tikslinės atrankos, kokybinės ir kiekybinės turinio analizės metodus, induktyvią analizuotinų kategorijų kūrimo logiką
The article addresses theoretical and methodological principles in analysing media discourses on environmental and technogenic risks. Namely, the article presents a conceptual background of a study (with the MEDIA acronym) conducted within the framework of the research project RINOVA (‘Public Risk Perceptions and communication in the Knowledge Society’). The MEDIA research aims at description, analysis and understanding of the content and contexts of public risk communication. The research primarily deals with three types of environmental and technogenic risks: nuclear energy, climate change and GMO. The theoretical principles include theories of social constructionism and agenda-setting. The research methodology is based on the principles of discourse analysis and presupposes the usage of methods of document analysis, purposeful sampling, qualitative and quantitative content analysis, as well as the inductive logic of building of analytic categories. Empirical research results are discussed in the subsequent articles of the journal
Internet: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2009/4/227-236.pdf
Affiliation(s): Kauno technolohgijos universitetas
Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Viešosios komunikacijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.64 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

2
checked on Sep 12, 2020

Page view(s)

152
checked on Feb 9, 2020

Download(s)

12
checked on Feb 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.