Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49963
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Garnevičiūtė, Rimutė
Title: Giesmės ir giedojimas katalikų laidotuvėse Kaune (XXI a. pradžia)
Other Title: Songs and Singing at Catholic Funerals in Kaunas (beginning of the 21st c.)
Is part of: Liaudies kultūra = Folk Culture. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010, nr. 3(132)
Extent: p. 28-36
Date: 2010
Keywords: Laidotuvės;Giesmės;Laidotuvių papročiai;Kaunas
Abstract: Straipsnio objektas – šiuolaikinės katalikiškų laidotuvių giesmės bei jų giedojimas Kaune. Tikslas – išanalizuoti XXI a. pradžioje kauniečių laidotuvėse budėjimo metu giedamas giesmes bei jų giedojimo tradiciją. Uždaviniai: 1) aptarti XXI a. pradžioje giedojimo prie mirusiojo tradiciją Kaune; 2) išanalizuoti laidotuvių giesmių tekstus, jas lyginant su anksčiau giedotomis bei Katalikų bažnyčios patariamomis giedoti šermenų giesmėmis, siekiant suprasti poindustrinei visuomenei būdingos laikysenos mirties akivaizdoje ypatumus, ištirti giesmių „sentimentalėjimo“ priežastis. Darbo metodai: analitinis, aprašomasis, lyginamasis, interpretacinis. Lauko tyrimo metodai: stebėjimas ir apklausa. Įsigilinus į šiuolaikinių laidojimo giesmių tematiką, darosi suprantamas šių tekstų ir negarsaus jų giedojimo tarpusavio ryšys: giesmių žodžiai teigia mintį, kad Dievas yra visados arti (nereikalingos pastangos Jam pasiekti), tad atsisakoma garsiai giedoti, romantiškai mėgaujamasi Jo artumu. Išvada. Apeiginė senoji giesmių paskirtis palengvinti mirusiajam perėjimą į kitą pasaulį pastaruoju metu nėra akcentuojama. Profesionalių giesmininkų negarsiai giedamų giesmių tikslas – sukurti nuotaiką, kuri mirusiojo artimiesiems padėtų iškęsti netekties skausmą. Skaistyklos, šventųjų tarpininkavimo temų išnykimas, sumažėjęs giesmių Mergelei Marijai skaičius rodo protestantizmo poveikį šių laikų šermeninėms giesmėms
The paper looks at previously unanalysed phenomenon of hired professional singers performing at funerals in contemporary Kaunas. The paper explores the end of the 20th – beginning of the 21st century songs sung at the wake in Kaunas. Garnevičiūtė discusses the contemporary funerary singing tradition, analyses the lyrics, and compares them to similar songs from the past and the funerary songs recommended by the Catholic Church in the aim to understand the attitude in the face of death in the post-industrial society and to explain the reasons as to why the lyrics of funerary songs grow increasingly more sentimental. The analytical descriptive and comparative methods are used. Field research methods used are observation and interviews. Garnevičiūtė observes that contemporary funeral singing tradition in Kaunas features some aspects of the ancient necrocult. Music, that is, the singers are invited to signal the climax of the ceremony. Women’s part in singing is less conspicuous than men’s, with the exception of one song, there are no songs sung in the name of the deceased. The old Catholic tradition characteristic of mid Lithuania, namely, to sing at the funeral is perpetuated. There is a link between the lyrics of contemporary funerary songs and the quiet tone in which they are performed. The lyrics suggest that God is always near. There being no need to make any effort to make God hear the singing, the loud volume is abandoned in order to enjoy the closeness of God in quiet romantic ambience. Professional subdued singing with sentimental lyrics is destined to create the atmosphere of relief that is supposed to help the family and friends of the deceased cope of the pain of loss. The funerary singing tradition at the end of the 20th – beginning of the 21 centuries has been preserved, albeit largely modified.[...]
Internet: http://www.llkc.lt/index.php?1990650038
Affiliation(s): Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

206
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

20
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.