Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49864
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gedvilienė, Genutė;Bortkevičienė, Virginija;Kankevičienė, Lina
Title: Second generation reading technologies in the higher education
Other Title: Antros kartos saityno technologijos aukštajame moksle
Is part of: Applied research in health and social sciences: interface and interaction = Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Klaipėda : Klaipėdos kolegija, 2013, no. 1(10)
Extent: p. 68-77
Date: 2013
Keywords: Informacinės ir komunikacininės technologijos (IKT);Antros kartos saityno technologijos;Atviras turinys;E. mokymasis;Information and communication technology (ICT);E-learning;Open content;Web 2.0 technologies
Abstract: Tyrimo problemą apibūdina klausimai: kaip naujai atsirandančios technologijos skverbiasi į studijų procesą ir daro jam įtaką, ar verta Saityno 2.0 technologijas taikyti mokyme(-si) siekiant studijų efektyvumo? Tyrimo objektas – antros kartos saityno technologijos aukštajame moksle. Tyrimo tikslas – įvertinti technologijų vystymosi įtaką švietimui ir pateikti antros kartos saityno technologijų taikymo galimybes mokymosi efektyvumui didinti. Tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė. Tyrimo etika. Vykdant tyrimą buvo užtikrinti etikos principai: geranoriškumas, pagarba asmens orumui, teisingumas ir teisė gauti tikslią informaciją. Tyrimo rezultatai. Atlikus mokslinės literatūros analizę išryškėjo, jog didėjantis kompiuterinių technologijų naudojimas daro įtaką švietimo sistemos kaitai. Technologinės naujovės sukuria prielaidas esminiams ugdymo paradigmų pokyčiams įgyvendinti: Skaitmeninės galimybės sukūrė naujas informacijos turinio kūrimo ir perėmimo galimybes, kas sukuria prielaidas naujiems mokymo ir mokymosi būdams. Keičiasi dėstytojo ir studento sąveika (interakcija), mokymo formos ir naudojamos technologijos, mokymą keičia mokymasis. Virtualioje erdvėje galima realizuoti visus aštuonis D. Leclerc ir M. Poumay išskirtus mokymosi veiklos tipus, panaudojant antros kartos saityno technologijas, kurios mokymąsi daro efektyvų. Į studijų procesą ateinantis laisvas ir atviras turinys keičia dėstytojo ir studento sąveiką, vaidmenis, implikuoja naujų technologijų ir metodų taikymą.[...]
Information and communication technologies (ICT)and spread up of the internet, widening not only transmission of knowledge and effective possibility to use, speeding up the process of creation of information technologies, but also lead to change teaching technology and educational system. It must become an open and related with real life, preparing a free, creative, capable individual for lifelong learning. Nearby teaching and learning emerge, where is draw more attention for the synergy of a teacher and a student, as abilities, values knowledge digestions and transformation to understanding. Significant impact on teaching and learning makes the use of ICT in education process. The research assessed the influence of ICT development in education change, the second-generation World Wide Web technology for implementation of effective teaching (learning). This paper provides the realization of a conceptual open-content of the second generation model of the World Wide Web tools. New ways of using ICT let us to combine technological and intellectual resources, the opportunity to share knowledge and collective wisdom. One of these opportunities - the realization of the open-content - is analyzed in this article
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/49864
Affiliation(s): Alytaus kolegija
Edukologijos institutas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

144
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

12
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.