Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49846
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gedvilienė, Genutė;Bortkevičienė, Virginija
Title: The needs to improve the of teachers‘ ICT competencies
Other Title: Mokytojų IKT kompetencijos tobulinimo poreikiai
Is part of: Applied research in health and social sciences: interface and interaction = Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Klaipėda : Klaipėdos kolegija, 2013, no. 1(10)
Extent: p. 33-42
Date: 2013
Keywords: Informacinės ir komunikacininės technologijos (IKT);Mokytojų IKT kompetencijos;IKT kompetencijų tobulinimas;IKT kompetencijų sritis;Information and communication technology (ICT);Teachers‘ICT competencies;Improvement of ICT competencies;Field of ICT competencies
Abstract: Informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) industrija tapo vienas didžiausių ir greičiausiai augančių ekonomikos sektorių, darančiu įtaką mūsų gyvenimo, darbo ir mokymosi būdui bei inicijuojančiu šių sričių kaitą. IKT įtraukimas į visas ūkio veiklas yra neišvengiamas toms valstybėms, kurios nori pagerinti mokymo ir mokymosi procesų veiksmingumą. Taigi siekiant sėkmingo ir kokybiško IKT integravimo į mokymo (si) procesą, būtina mokyklas aprūpinti IKT, o mokytojus bei mokinius reikiamomis IKT kompetencijomis. Todėl straipsnyje yra nagrinėjama aktuali XXI amžiaus problema – mokytojų IKT kompetencija ir jos tobulinimas. Atliktas tyrimas pristato septynias mokytojų IKT kompetencijų sritis ir jų tobulinimo reikalingumą, siekiant sėkmingo IKT integravimo į mokymo (si) procesą: bazinių IKT kompetencijų; technologinių IKT kompetencijų; IKT politikos kompetencijų; IKT naudojimo etikos kompetencijų; IKT integravimo į mokomąjį dalyką kompetencijų; didaktinių metodų, pagrįstų IKT naudojimu, kompetencijų; mokymo (si) proceso su IKT valdymo kompetencijų. Tyrimo problema. Sparčiai kintant mokymo ir mokymosi aplinkai bei mokymo/si proceso reikalavimams, keičiasi ir reikalavimai mokytojų kvalifikacijai. Ugdymo turinys tiesiogiai siejasi su naujausiomis informacinėmis technologijomis, o tai sukuria naujus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir nulemia informacijos apie šiuos poreikius trūkumą. Atsiranda būtinybė mokytojui įgyti informacijos ir komunikacijos naudojimo bei taikymo kompetenciją (toliau – mokytojo IKT kompetencija). Tyrimo objektas – mokytojų IKT kompetencija. Tyrimo tikslas – nustatyti mokytojų IKT kompetenciją ir ją sudarančias mokytojams reikalingas IKT kompetencijų sritis bei jų tobulinimo poreikius.[...]
Information and communication technology (ICT) industry has become one of the largest and fastest growing economic sectors influencing our life, work and learning methods. The incorporation of ICT into all economic activities is indispensable to those States, which wish to improve the effectiveness of teaching and learning processes. Modern educational curriculum is related to the latest ICT. It is commonly agreed, that ICT have positive impact on education and that the impact relies on the abilities of the teacher to work effectively. For this reason, it is necessary for teachers to develop the competence for use and application of information and communication technologies (Teacher‘s ICT Competence). The article aims to study ICT competence of the teacher and its development. The problem is that the rapidly changes in teaching and learning environment and teaching requirements, therefore the requirements for the qualification of teachers are changing as well. The content of education is directly linked to the most recent information technologies, which creates a new teachers ' training needs. Also it leads to a lack of information about these needs and rising up a need for the teachers to acquire the usage competence of information and communication. The aim of the research – to determine teacher’s ICT competence and the areas of ICT competencies necessary for the teachers and its development needs. The following methods were applied in the research: literature review, a written survey, using standardized questionnaire, analysis of statistical data. Statistical analysis was carried out by using Microsoft Excel and SPSS programs.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/49846
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.74 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.