Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49654
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Informatikos inžinerija / Informatics engineering (T007)
Author(s): Ragulskis, Kazimieras;Kibirkštis, Edmundas;Dabkevičius, Artūras;Bivainis, Vaidas;Miliūnas, Valdas;Ragulskis, Liutauras
Title: Investigation of physically nonlinear behaviour of polystyrene packages and their elements
Other Title: Polistireninių pakuočių ir jų elementų fiziškai netiesinės elgsenos tyrimas
Is part of: Mechanika. Kaunas : Technologija, 2010, Vol. 83, iss. 3
Extent: p. 21-27
Date: 2010
Abstract: Polistireninės pakuotės gniuždymo analizės modelis remiasi ašiai simetriškos fiziškai netiesinės tamprios konstrukcijos tyrimu. Netiesinis tamprumas įvertinamas taikant hiperbolinį modelį ir yra laikomas plastinės elgsenos aproksimacija, kuri gali būti tiriama remiantis deformacine plastiškumo teorija, galiojančia monotoniškam apkrovimui. Pateiktas polistireno juostos lenkimo analizės modelis. Ji analizuojama kaip strypas, esant kubiniam Diufingo netiesiškumui. Parodyta, kad lenkiamos polistireno juostos elgsena iš esmės priklauso nuo fizinio netiesiškumo. Naudojant specialiai sukurtą eksperimentinį stendą buvo atlikti keleto tipų polistireno pakuočių eksperimentiniai tyrimai. Pateikti eksperimentinių tyrimų metu gauti pagrindiniai grafiniai sąryšiai ir rezultatai. Nustatyta, kad eksperimentinių tyrimų rezultatai pradinėje deformavimo stadijoje atitinka skaičiavimų rezultatus. Tyrimų duomenys taikomi pakuočių elementams projektuoti
The model for the analysis of compression of a polystyrene package is based on the analysis of an axi-symmetric physically nonlinear elastic structure. Nonlinear elasticity is taken into account using the hyperbolic model and it is considered as an approximation to the plastic behaviour which can be analyzed by the theory of deformational plasticity valid for monotonic loading. The model for the analysis of bending of a strip of polystyrene is presented. The beam model by taking cubic nonlinearity of Duffing type into account is used. It is shown that the bending behaviour is substantially influenced by the physical nonlinearity. Experimental investigations using a specially developed setup have been performed for a number of types of polystyrene packages. The main graphical relationships and results of the experimental investigations are presented. It is determined that the results of experimental investigations in the initial stage of deformations correspond with the numerical ones. The obtained results of investigations are used in the process of design of the elements of packages
Internet: http://mechanika.ktu.lt/index.php/Mech/article/view/15550/7971
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

2
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

80
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.