Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49635
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Bučiūnas, Gediminas
Title: Slapto sekimo genezė per teisės paminklus
Other Title: Genesis of covert surveillance in context of ancient law monuments
Is part of: Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Public security and public order : scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2013, T. 9
Extent: p. 61-72
Date: 2013
Keywords: Žmogaus teisės;Žmogaus laisvės;Nusikaltimas;Baudžiamasis persekiojimas;Slaptas sekimas;Specialus tyrimo metodas;Human rights;Human freedoms;Crime;Public prosecution;Covert surveillance;Special investigative techniques
Abstract: Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. kovo 11 d. ipso facto reiškė naujos Lietuvos Respublikos teisinės sistemos kūrimo pradžią ir geriausių Vakarų teisės tradicijų perėmimą. Tuo pačiu tai laikytina savotišku atspirties tašku, nuo kurio Lietuvos Respublikos teisinė sistema pradėjo vystytis ir vystosi pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms linkme. Tai akivaizdžiai atsispindi ir Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtoje 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje1 , kurios preambulėje įtvirtinamas vienas reikšmingiausių valstybės uždavinių – siekis sukurti tokią teisinę sistemą, kuri užtikrintų efektyvią žmogaus teisių ir laisvių apsaugą bei jų gynimą. Žinoma, tai nereiškia, kad valstybė apskritai privalo susilaikyti nuo bet kokio kišimosi į žmogaus teisių ir laisvių sritį. Žmogus, būdamas socialine-visuomenine būtybe, gyvena visuomenėje ir turi savų interesų, kurie ne visada sutampa su kitų individų interesais. Todėl vienas iš valstybės prioritetinių uždavinių yra užtikrinti kiekvieno žmogaus kaip atskiro individo ir tuo pačiu visos visuomenės saugumą nuo nusikalstamų kėsinimųsi į fundamentalias žmogaus teises ir laisves. Valstybė yra priversta imtis įvairių teisėtų priemonių, leidžiančių atskleisti nusikaltimus, nustatyti jas padariusius asmenis, todėl visuomenėje žmogaus teisių ir laisvių suvaržymas yra neišvengiamas. Tam tikslui teisėsaugos institucijoms, vykdančioms baudžiamąjį persekiojimą, įstatymais yra suteikiamos teisės taikyti specialius tyrimo metodus, kurių pobūdį, formas lemia atskirų nusikaltimų pavojingumas, sudėtingumas. Pažymėtina, kad specialios nusikalstamų veikų tyrimo formos ir metodai (kontroliuojamas gabenimas, slaptas sekimas) yra pripažįstami teisėtais ir neišvengiamais tarptautiniuose teisės normų aktuose. [...]
The restoration of the independence of the Republic of Lithuania on 11 March 1990 ipso facto implies the beginning of buildup the new legal system in the Lithuania and succession the best values of Western legal traditions. At the same time it is considered to be the starting point for the legal system of the Republic of Lithuania from which it has been beginning to evolve and develops into the direction on respect for human rights and for fundamental freedoms. This is clearly reflected in the Constitution of the Republic of Lithuania adopted by citizens of the Republic of Lithuania in the Referendum of 25 October 1992. The preamble of the Constitution of the Republic of Lithuania provides that one of the most significant aims of the Lithuanian nation is to strive for an open and harmonious civil society and law-based state. This aim means that the Republic of Lithuania must be under the rule of law and the most important values are the human rights, fundamental freedoms. Each democratic country based on rule of law is responsible and accountable for ensuring human rights and fundamental freedoms enshrined in the international and domestic law. Of course, this does not mean that the state authorities should refrain from any interference into human rights and fundamental freedoms of individuals.[...]
Internet: http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU_VSVT_(9)_2013-06-20.pdf
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.44 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

150
checked on Mar 4, 2020

Download(s)

16
checked on Mar 4, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.