Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49393
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005);Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Vainoriūtė, Lijana;Gurevičius, Romualdas;Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Asmenų, užsikrėtusių ŽIV / sergančių AIDS, diskriminacijos patirtys Lietuvos asmens sveikatos priežiūros sektoriuje
Other Title: Personal experiences of people living with HIV / AIDS in Lithuanian health care sector
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2010, nr. 2(49)
Extent: p. 43-50
Date: 2010
Keywords: Žmogaus imunodeficito virusas;ŽIV;Diskriminacija;Stigma;Sveikatos priežiūros specialistai;Kokybinė turinio analizė;Human immunodeficiency virus;HIV;Discrimination;Stigma;Health care professionals;Qualitative content analysis
Abstract: Tyrimo tikslas – išanalizuoti žmonių, užsikrėtusių ŽIV / sergančių AIDS, individualią diskriminacijos patirtį Lietuvos asmens sveikatos priežiūros sektoriuje. Straipsnyje pateikiami kokybinio tyrimo, inicijuoto Jungtinių Tautų vystymo programos atstovybės Lietuvoje, rezultatai. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas 2009 m. kovo–rugsėjo mėn. Atliekant tyrimą buvo pasirinkta kokybinio tyrimo metodikos strategija. Iš viso atlikta 20 individualiųjų giluminių interviu su žmonėmis, užsikrėtusiais ŽIV / sergančiais AIDS, ir sutelktos 3 tikslinės grupės diskusijos su švietimo, sveikatos priežiūros ir darbo sektoriaus specialistais. Šiame straipsnyje aptariami tik tyrimo duomenys, gauti atlikus individualiuosius giluminius interviu su žmonėmis, užsikrėtusiais ŽIV, apie jų individualią stigmos ir diskriminacijos patirtį sveikatos priežiūros sistemoje. Kokybinio tyrimo duomenys analizuoti taikant kokybinę turinio analizę. Tyrimo rezultatai ir išvados. Dalis užsikrėtusiųjų ŽIV sveikatos priežiūros sistemoje patiria nepagarbų, žeminantį ar negatyvų medicinos personalo požiūrį į juos ir empatiškumo stoką, juos gydant ne visada laikomasi konfidencialumo principo. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugelis tyrimo respondentų yra patyrę neadekvačią sveikatos priežiūros specialistų (tiek gydytojų, tiek slaugytojų) elgseną, neigiamas nuostatas jų atžvilgiu, buvo ignoruojami ar aprėkti, taip pat buvo atsisakyta jiems atlikti gydytojams privalomas suteikti paslaugas. Dalis užsikrėtusių ŽIV / sergančių AIDS asmenų sveikatos priežiūros sistemoje patiria stereotipinį, stigmatizuotą personalo požiūrį, empatiškumo ir konfidencialumo stoką, o, užsikrėtusiųjų ŽIV / sergančiųjų AIDS teigimu, Lietuvos sveikatos priežiūros sistema nėra prisitaikiusi prie tokiomis ligomis sergančių asmenų poreikių
The aim of the study was to disclose the experiences of People Living with HIV / AIDS stigma and discrimination in Lithuanian health care sector. This article analyzes the qualitative study (initiated by the UNDP representatives in Lithuania) results of People Living with HIV / AIDS with individual experience of Living with HIV / AIDS and stigma or discrimination experience in education, health care and the labor sector issues. Methods. The qualitative study was conducted during March – September 2009. The study is based on 20 semistructured interviews conducted with HIV-positives in Lithuania and 3 focus group discussions with Lithuanian representatives of education, health care and employment sectors working in HIV- and AIDS-related fields. This article deals only with survey data from in-depth interviews with people living with HIV / AIDS in their individual experience of stigma and discrimination in the Lithuanian health care system. Qualitative research data had been analyzed by applying qualitative content analysis. Results and conclusions. People living with HIV / AIDS perceive the health situation, which is influenced by HIV / AIDS diagnosis by experiencing emotional selfdestruction, which is strengthen by stereotypes and stigma in society. Some of HIV – positive people suffer from disrespectful, degrading or negative approach of medical staff and their lack of empathy and care; not always confidentiality is kept. The research participants claim that the health care system has not adopted to the need of HIVpositive persons yet
Internet: http://www.hi.lt/images/Vainoriute_2.pdf
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Higienos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.36 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

65
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

18
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.