Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49325
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006);Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Pakrosnis, Rytis;Čepukienė, Viktorija
Title: Paauglių elgesio ir fizinės savijautos pokyčių, taikant į sprendimus sutelktą trumpalaikę terapiją, klinikinis reikšmingumas
Other Title: Clinical significance of the changes of behavior and physical condition among adolescents during Solution-Focused Brief Therapy
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2010, nr. 3(50)
Extent: p. 110-118
Date: 2010
Keywords: Trumpalaikė terapija;Paaugliai;Kliniškai reikšmingi pokyčiai;Psichoterapijos veiksmingumas;Patikimi pokyčiai;Solution-Focused Brief Therapy;Clinically significant change;Adolescents;Reliable change;Psychotherapy outcome
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti į sprendimus sutelktos trumpalaikės terapijos metu vykstančių elgesio ir fizinės savijautos sunkumų pokyčių patikimumą ir klinikinį reikšmingumą pirminės psichikos sveikatos priežiūros centruose konsultuotų paauglių grupėje. Medžiaga ir metodai. Tyrimas buvo vykdomas dviejuose Kauno pirminės psichikos sveikatos priežiūros centruose. Poveikio grupę sudarė 27 pirminės psichikos sveikatos priežiūros centruose konsultuoti paaugliai (14,4 proc. berniukų ir 59 proc. mergaičių). Tiriamųjų amžiaus vidurkis – 14,4 metų. Kontrolinę grupę sudarė 23 bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai pagal lytį, amžių, šeimyninę sudėtį ir pirminį elgesio bei fizinės savijautos sunkumų įvertinimą panašūs į poveikio grupės paauglius. Visų tiriamųjų elgesio ir fizinės savijautos sunkumai buvo įvertinti du kartus; abu įvertinimus skyrė 6 savaitės. Elgesio ir fizinės savijautos sunkumai vertinti naudojant standartizuotą interviu paauglių problemoms įvertinti. Poveikio veiksmingumui vertinti taikyti tokie statistiniai metodai: poveikio ir kontrolinės grupių vidurkių palyginimas, efekto dydis (Cohen d su Hedges pataisa), Jacobsono ir Truaxo pasiūlytas patikimų ir kliniškai reikšmingų pokyčių vertinimo metodai
Objective. To estimate reliable and clinically significant changes of behavior and physical condition among adolescents in primary mental health care setting during Solution- Focused Brief Therapy. Material and methods. The research was conducted at two primary mental health care centers in Kaunas, Lithuania. Treatment group consisted of 27 adolescents (age average 14.4; 41 % male, 59 % female). Control group consisted of 23 secondary school students. Control group was similar to the treatment group considering gender, age, family status and pre-treatment evaluation of behavior and physical condition difficulties. Post-treatment evaluation took part 6 weeks after the pre-treatment evaluation. Behavior and physical condition difficulties were assessed using Standardized Interview for the Evaluation of Adolescents’ Problems. The outcome of Solution-Focused Brief Therapy was assessed using following statistical methods: between group comparisons; effect size (Cohen d with Hedges adjustment), reliable and clinically significant change methods proposed by Jacobson and Truax
Internet: http://www.hi.lt/images/Sveikata_3_(50).pdf
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.