Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49205
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Laurinavičienė, Dovilė
Title: Nitrogen Dioxide Concentrations and their Relation with Meteorological Conditions and some Environmental Factors in Kaunas
Other Title: Azoto dioksido koncentracijos Kaune ir jų ryšys su meteorologinėmis sąlygomis bei kitais aplinkos veiksniais
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Technologija., 2008, Nr. 1(43)
Extent: p. 21-27
Date: 2008
Keywords: Oro tarša;Azoto dioksidas;Meteorologinės sąlygos;Vėjo greitis;Krituliai;Funkcinės zonos;Koreliacija;Air pollution;Nitrogen dioxide;Meteorological conditions;Wind speed;Rainfall;Functional zones
Abstract: Darbo tikslas − nustatyti oro taršą azoto dioksidu Kaune ir išsiaiškinti, kokią įtaką teršalų sklaidai turi meteorologinės sąlygos ir kiti aplinkos veiksniai (funkcinės zonos, žalieji plotai, reljefas). Azoto dioksido tarša buvo nustatoma naudojant pasyvius kaupiklius. Miesto teritorijoje eksponuoti 104 bandiniai, vidutiniškai po 8−9 kiekviename mikrorajone. Bandiniai buvo eksponuoti 7 dienas. Iš gautų koncentracijų matavimų apskaičiuotos vidutinės metinės ir sezoninės azoto dioksido koncentracijos visame mieste ir atskiruose jo rajonuose. Tyrimų rezultatai parodė, kad vidutinė 1999−2002 metų azoto dioksido koncentracija Kaune buvo 16,75 μg/m3 . Didžiausia vidutinė sezoninė azoto dioksido koncentracija nustatyta pavasario sezonais − 18,0 μg/m3, mažiausia – rudens sezonais- 15,5 μg/m3. Oro taršos azoto dioksidu atžvilgiu miesto mikrorajonai buvo nehomogeniški. Didžiausia vidutinė 1999−2002 metų azoto dioksido koncentracija buvo Centre (25,3 μg/m3 ). Nustatyta azoto dioksido koncentracijos priklausomybė nuo vėjo greičio (r = −0,5447, p = 0,029) ir kritulių kiekio (r = −0,970, p = 0,023), o ryšys su temperatūros svyravimais buvo statistiškai nepatikimas (r=0,650, p= 0,811). Azoto dioksido taršos sklaidai mieste turi įtakos aplinkos veiksniai: polifunkcinės paskirties zonos (r = 0,595, p = 0,000); kultūrinės paskirties zonos (r = 0,509, p = 0,000); žalieji plotai (r = −0,203, p = 0,039); reljefas (r = −0,288, p = 0,003)
The aim of the present study was to assess nitrogen dioxide concentrations in Kaunas city and to examine their relation with meteorological conditions and some environmental factors (functional zones, green areas, relief). A passive sampling method and triethanolamine as an absorbent were used. Sampling was carried out at 104 points of Kaunas city, 4 times a year during the period of 1999-2002. According to the measurements, the average seasonal and annual concentrations in Kaunas districts and in the whole city were calculated. The study results indicated that the mean NO2 concentration in Kaunas city was 16.75 μg/m3. The highest mean seasonal concentration was found in springs (18.0 μg/m3) and the lowest – in autumns (15.5 μg/m3). The highest NO2 concentrations were in Centras (4 years average – 25.3 μg/m3). A negative correlation between nitrogen dioxide concentrations and wind speed (r = -0.5447, p = 0.029), and between nitrogen dioxide concentrations and rainfall (r = -0.970, p = 0.023) was estimated. Correlation between nitrogen dioxide concentrations and temperature was insignificant (r=0.65, p= 0.811). A significant correlation between nitrogen dioxide concentrations and the areas of poly-functional zones and cultural constructions (r = 0.595, p = 0.000; r = 0.509, p = 0.000) was estimated. A negative correlation between nitrogen dioxide concentration and green areas (r = -0.203, p = 0.039) and the altitude above the sea level (r = -0.288, p = 0.003) was estimated
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/49205
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.24 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

10
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.