Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48952
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Šontaitė-Petkevičienė, Miglė
Title: Korporatyvinės reputacijos reiškinio genezė
Other Title: Genesis of corporate reputation
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, 2013, T. 35, nr. 1
Extent: p. 119-126
Date: 2013
Keywords: Korporatyvinė reputacija;Korporatyvinės reputacijos reiškinys;Corporate reputation;Corporate reputation phenomenon
Abstract: Korporatyvinės reputacijos reiškinys kelia daug diskusijų. Diskusijas sąlygoja korporatyvinės reputacijos reiškinio nagrinėjimas skirtingų mokslo sričių požiūriu. Šis reiškinys skirtingose mokslo šakose turi besiskiriančio pobūdžio reikšmes, todėl išskiriamas poreikis identifikuoti, kokiose mokslo šakose nagrinėjamas korporatyvinės reputacijos reiškinys ir kaip ji traktuojama. Tyrimo tikslas – išanalizavus korporatyvinės reputacijos reiškinio interpretacijas skirtingose mokslo šakose, susisteminti korporatyvinę reputaciją nagrinėjančias mokslo šakas ir jose vyraujančius požiūrius. Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą, straipsnyje konceptualizuojama korporatyvinės reputacijos reiškinio genezė skirtingose mokslo šakose. Remiantis atlikta analize, susisteminamos korporatyvinę reputaciją nagrinėjančios mokslo šakos ir jose vyraujantys požiūriai
Corporate reputation phenomenon raises lots of discussions. Discussions are being caused by the fact that corporate reputation phenomenon is analyzed from the view of different sciences. Between different sciences there is a different meaning of corporate reputation phenomenon so there is a need to identify what sciences analyze corporate reputation phenomenon and how corporate reputation is interpreted in different sciences. The aim of the research – after analysis of different sciences interpretations of corporate reputation phenomenon, to systematize sciences that analyze corporate reputation and views that prevail in each science. In order to reach the aim of the research this paper conceptualizes genesis of corporate reputation phenomenon in different sciences. Based on the analysis, sciences that analyze corporate reputation and views towards corporate reputation in each of them are systemized
Internet: http://vadyba.asu.lt/35-1/ManagKaunas35(1)_49_1.pdf
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.28 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

148
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.