Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48867
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Gruodytė, Edita
Title: Teisingumas baudžiamajame procese Europos Teisingumo Teismo akimis : atskiri "non bis in idem" principo aspektai
Other Title: Justice in criminal procedure in the eyes of the European Court of Justice : some aspects of the principle "non bis in idem"
Is part of: Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis? : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys / sudarė G. Juodkaitė-Granskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto teisės fakultetas, 2014
Extent: p. 10-36
Date: 2014
Keywords: Principle non bis in idem;European Court of Justice;Schengen agreement
ISBN: 9786094594533
Abstract: Non bis in idem principas laikomas vienu iš pamatinių baudžiamosios teisės principų, Europos teisingumo teismo jurisprudencijoje šis principas prisikiriamas prie esminių Bendrijos teisės principų. Šiandieniniame globalizacijos ir Europeizacijos kontekste iškyla būtinybė įvertinti šio principo svarbą ir praktinę reikšmę ir iš transnacionalinių valstybių pozicijų, kiek ir kokia apimtimi šio principo privalu laikytis kuomet susiduriama su kelių valstybių jurisdikcija. Viena vertus, baudžiamojoje teisėje paprastai pripažįstama išimtinai suverenios valstybės kompetencija, kita vertus šiandieniniame technologijų ir globalizacijos kontekste, ypatingai ES, kur yra laisvas asmenų judėjimas iškyla būtinybė valstybėms bendradarbiauti siekiant veiksmingai kovoti su nusikalstamumu, peržengiančiu vienos valstybės sienas. Tačiau siekiant ištirti transnacionalinius nusikaltimus ir nubausti kaltus asmenis susiduriama su valstybių suverenitetu, kas laikytina vienu iš labiausiai ribojančių faktorių . Straipsnio autorė analizuodama tiek mokslininkų pozicijas, tiek ir Europos teisingumo teismo jurisprudenciją aiškinant Konvencijos, įgyvendinančios Šengeno susitarimą (toliau- KĮŠS) 54 straipsnį, bei apie principo ypatumus konkurencijos bylose, gilinasi, ar galima kalbėti apie universalią principo non bis in idem sampratą bent jau ES rėmuose
Principle non bis in idem is treated as one of fundamental principles in criminal law. In the jurisprudence of the European court of Justice the principle is either counted as a general principle of Community law. In the context of globalization and europeanization there is a need to evaluate the importance and practical value of the principle non bis in idem especially from the position of transnational application: the conditions – how much and to what extent one should apply the principle when several states have jurisdiction. In criminal law traditionally exceptional competence of a sovereign state is recognized, but in the context of globalization and technological influence, especially in the context of EU integration and mutual trust and free movement of persons, there is a need for closer cooperation in order to fight with transnational crimes more effectively. However aiming to investigate transnational crimes and to punish guilty persons one is faced with sovereignty of states, what is treated as one of mostly limiting factors. The author of the article, while looking into positions of various scientists and jurisprudence of the European Court of Justice (mostly explaining the article 54 of the Schengen agreement, but either comparing with the Court jurisprudence in Competition cases search for the answer if there is universal application of the principle non bis in idem at least in the context of EU
Internet: http://ssrn.com/abstract=2575552
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

170
checked on Mar 4, 2020

Download(s)

26
checked on Mar 4, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.