Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48815
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Gruodytė, Edita;Kiršienė, Julija
Title: Application of ‘‘Fresh start‘‘ doctrine for individual debtors in Lithuania : EU and US perspective
Other Title: „Naujos pradžios“ doktrinos taikymas fizinių asmenų bankrotui Lietuvoje: iš ES ir JAV perspektyvų
Is part of: Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija., 2010, T. 21, nr. 3
Extent: p. 263-273
Date: 2010
Keywords: Bankrotas;Nemokumas;Skolininkas;Skolų mokėjimo planas;„Fresh start“ doktrina;Bankruptcy;Insolvency;Individual debtors;Debt payment plan;“Fresh start”
Abstract: Fizinio asmens bankrotas Lietuvoje nėra reglamentuotas. Tai reiškia, jog fiziniai asmenys savo įsipareigojimus kreditoriams privalo vykdyti iki gyvenimo pabaigos. Ekonominio sunkmečio sąlygomis fizinio asmens bankroto įteisinimo klausimas tapo itin aktualus. 2009 metų pavasarį Lietuvos Respublikos Seime buvo užregistruotas fizinių asmenų bankroto įstatymo projektas, tačiau nepaisant akademinėje literatūroje vyraujančios nuomonės, jog fizinio asmens bankroto įteisinimas yra būtinas, minėto įstatymo priėmimas buvo atidėtas neribotam laikui ir regis ne dėl jo netobulumo, o dėl to, kad „šiuo metu įstatymo priėmimas nebūtų racionalus visuomenės išlaidų ir naudos santykio požiūriu“. Tyrimo tikslas yra apibendrinti ir įvertinti fizinio asmens bankroto įteisinimo Lietuvoje poreikį, prielaidas, galimas neigiamas ir teigiamas įteisinimo pasekmes ir pateikti konceptualų fizinio asmens nemokumo (bankroto) įteisinimo modelį. Tai yra pirmas tyrimas apie fizinio asmens nemokumo (bankroto) įteisinimo problematiką Lietuvoje užsienio kalba, siekiant su minėta problematika supažindinti pasaulio mokslinę bendruomenę. Tyrimo metu buvo kompleksiškai taikomi įvairūs metodai. Taikant deskriptyvinį, analizės, lyginamąjį, istorinį bei apibendrinimo metodus, buvo aptartas fizinio asmens bankroto įteisinimo poreikis, pasekmės ir pagrindimas. Taikydamos apibendrinimo, teleologinio, sisteminės analizės, lyginamojo ir modeliavimo metodus autorės pasiūlė konceptualų fizinio asmens pripažinimo bankrutavusiu įteisinimo modelį.[...]
Bankruptcy of natural persons is not legalized in Lithuania. It means, individuals have to fulfill their obligations to the creditors to the end of their life. During the social welfare crisis period that is present in Lithuania at the moment this issue is especially relevant. In spring of 2009 the project of legal act concerning bankruptcies was registered in Seimas (Parliament) of Republic of Lithuania, but in spite of the opinion existing in academic literature that legalization of bankruptcy of natural persons is absolute necessity, the adoption of the respective legal act in Lithuania was postponed indefinitely. Although professionals criticized some of the clauses of the proposed legal act, the enactment of the act was postponed not because it was imperfect in its form but because at the moment its legalization would be irrational in the face of society‘s expenditure and benefits.[...]
Internet: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/11689/6358
Affiliation(s): Privatinės teisės katedra
Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.51 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Sep 12, 2020

Page view(s)

174
checked on Feb 9, 2020

Download(s)

14
checked on Feb 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.