Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48623
Type of publication: Straipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Žemaitis, Kęstutis
Title: Pirmoji sovietinė okupacija ir jos kruvini ženklai Suvalkijoje
Is part of: Aušra : Lenkijos lietuvių dvisavaitinis žurnalas. Punskas : "Aušros" l-kla, 2010, nr. 13-14(566-567)
Extent: p. 31-33
Date: 2010
Keywords: Okupacija sovietinė;Suvalkija;Bažnyčia;Lietuvos Užnemunė
Abstract: Lietuva šiandien gali didžiuotis daugeliu savo istorijos įvykių. Tai Mindaugo valdoma karalystė, didžiojo kunigaikščio Vytauto kova už krašto laisvę ir valstybingumą, vėliau šventojo Kazimiero ir liaudies palaimintojo Mykolo Giedraičio dvasinio pakilimo laikotarpis, pirmas Švč. Dievo Motinos Marijos apsireiškimas Europoje – Šiluvoje, ir kt. Lietuvių tauta gali didžiuotis ir tuo, kad įvairių okupacijų metais išsaugojo savo tapatumą, kalbą, papročius, tėvų tikėjimą. Tai leido lietuviams vis iš naujo keltis ir kurti savo valstybę, puoselėti savo krašto tradicijas ir pakelta galva lygiuotis su kitais, kurie mažiau išvargę ir nuo svetimųjų nukentėję. Tauta nebuvo sugniuždyta ir dvasiškai pavergta ir per gana nuožmią pirmąją sovietinę okupaciją. Okupacijos bangai atsilaikė ir Katalikų Bažnyčia. Pasauliečiai tikintieji ir kunigai ištvėrė be galo didelius išmėginimus. Visa griaunanti ateistinės prievartos jėga nesužlugdė žmonių tikėjimo ir pasitikėjimo Dievo Apvaizda. [...]
Internet: http://www.ausra.pl/2010/10_13-14/index.html
http://www.ausra.pl/2010/10_13-14/index.html
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.98 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

112
checked on Sep 5, 2019

Download(s)

6
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.