Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48610
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Žemaitis, Kęstutis
Title: Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis : tarp dvasinio pašaukimo ir politikos
Other Title: Bishop of Vilnius Jurgis Matulaitis: between the Spiritual Duties and the Challenges of Politics
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 63 (2010)
Extent: p. 174-182
Date: 2010
Keywords: Matulaitis, Jurgis;Vyskupas Vilniaus;Pašaukimas;Politika;Matulaitis, Jurgis;Bishop of Vilnius;Vocation;Politics
Abstract: XX a. pradžia Lietuvoje buvo didelių politinių pokyčių metas. Greta Lietuvos valstybingumo atkūrimo vyko ir skaudžios permainos: Seinų – Suvalkų krašto praradimas, o kiek vėliau ir sostinės Vilniaus bei jo krašto okupacija, kai kaimynė Lenkija pasikėsino į suverenios valstybės teritoriją. Vilnius tapo skaudžia Lietuvos problema. Čia buvo itin sudėtinga vykdyti bet kokią lietuvišką veiklą. Polonizacijos procesas kartais pasireikšdavo net ir bažnytinėse institucijose. Lietuvis Jurgis Matulaitis, paskirtas Vilniaus vyskupu, turėjo rinktis tarp savo vyskupiško pašaukimo ir politinio pragmatizmo. Laikytis teisingumo principo arba tapti politinių intrigų įrankiu – tokią dilemą padiktavo gyvenimas. Sudėtingas ir nelengvas marijonų kongregacijos atkūrėjo J. Matulaičio gyvenimo laikotarpis Vilniuje labiausiai išryškino jo asmenybės brandą
The beginning of twentieth century was marked with big political changes in Lithuania. Lithuania gained freedom, but difficult loses also followed: the loosing of Seinai – Suvalkai region and later neighboring Poland’s invasion of an independent country and occupying the nation‘s capital of Vilnius and its region. Vilnius became a painful problem of Lithuanian nation. Any Lithuanian activity became a big issue in Vilnius at that time. In some cases the efforts to make the region Polish took place even in Church institutions. When Jurgis Matulaitis, who was Lithuanian, was installed as bishop of Vilnius he had to choose between his pastoral care of the people and political pragmatism. The life presented a difficult dilemma: to hold on to the principals of justice or to become the instrument of political intrigues. The ministry of J. Matulaitis in Vilnius revealed his spiritual maturity in the midst of the most difficult political events
Internet: http://litlogos.eu/L63/Logos_63_174_182_Zemaitis.pdf
http://litlogos.eu/L63/Logos_63_174_182_Zemaitis.pdf
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.29 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

144
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.