Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48605
Type of publication: research article
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Gintalaitė, Donata;Vaitkevičius, Raimundas;Pilkauskienė, Ina
Title: Paauglių alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo rizikingumo ir asmens, bendraamžių bei šeimos lygmens rizikos ir apsauginių veiksnių ryšys, remiantis socialinio vystymosi modeliu
Other Title: The relationship between risk of alcohol and other substance use among adolescents and individual, peer and family level risk and protective factors on the basis of the Social Development Model
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2013, nr. 1(60)
Extent: p. 30-41
Date: 2013
Keywords: Paaugliai;Alkoholio vartojimas;Narkotikų vartojimas;Rizikos veiksniai;Apsauginiai veiksniai;Šeimos veiksniai;Asmeniniai veiksniai;Bendraamžių veiksniai;Socialinio vystymosi modelis;Adolescents;Alcohol use;Drug use;Risk factors;Protective factors;Family factors;Individual factors;Peer factors;Social development model
Abstract: Tyrimo tikslas: nustatyti paauglių alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo rizikingumo sąsajas su asmens, bendraamžių ir šeimos lygmens rizikos bei apsauginiais veiksniais. Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 290 dviejų Vilniaus ir keturių Telšių vidurinių bei pagrindinių mokyklų (16–18 metų amžiaus) mokinių. Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo rizikingumui įvertinti naudota J. R. Knight ir kt. (2002) parengta CRAFFT skalė. Paauglių priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo šeimos, bendraamžių ir asmens lygmens veiksniai vertinti klausimynu, sudarytu remiantis J. D. Hawkins ir kt. (1992) metodikos „Bendruomenės, kurios rūpinasi, jaunimo klausimynas“ (angl. Communities That Care Youth Survey) šeimos, bendraamžių ir asmenine skalėmis pagal R. R. Glaser ir kt. (2005) rekomendacijas. Rezultatai ir išvados. Šiame tyrime atrinkti paauglių alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo rizikingumui prognozuoti svarbiausi sociodemografiniai, asmens, bendraamžių ir šeimos lygmens rizikos ir apsauginiai veiksniai bei sudarytas ranginės regresijos modelis, pagal kurį tikimybę paaugliams įgyti daugiau alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo rizikingumo požymių didina vyriška lytis, taip pat tai, kad tėvai vaišindavo vaikus alkoholiu švenčių proga, labiau išreikštas paauglių aštrių pojūčių siekimas, didesnis psichoaktyviąsias medžiagas vartojančių draugų skaičius, labiau išreikšti konfliktai ir antisocialus elgesys šeimoje bei palankesnės tėvų nuostatos dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
The aim of the study was to assess links between risk of alcohol and other substance use among adolescents and individual, peer and family level risk and protective factors. Methods and materials. 290 adolescents (age 16­18) from two schools in Vilnius and four schools in Telšiai participated in the study. Risk of alcohol and other substances‘ use has been evaluated using the CRAFFT scale (J. R. Knight et al., 2002). Adolescent addictive substances use family, peer and individual level factors were measured by questionnaire based on J. D. Hawkins et al. (1992) questionnaire of Communities That Care Youth Survey family, peer and individual scales, according to the R. R. Glaser et. al. (2005) recommendations. Results and conclusions. In this study the most important socio­demographical, individual, peer and family level factors which predicts risk of alcohol and other substance use among adolescents were sorted and rank regression model was created, according to which probability for adolescents to gain more risk indicators of alcohol and other substance use are increased by male gender, parents offering alcohol to children on occasions, more expressed sensation seeking, higher number of drug using friends, more expressed family conflicts and antisocial behaviour, and more favourable parental attitudes towards drug use
Internet: http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2013.1(60)/VS%202013%201(60)%20ORI%20S%20Alkoholio%20vartojimas.pdf
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.02 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

186
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

18
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.