Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48558
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Žemaitis, Kęstutis
Title: Nestorianizmas krikščioniško mokslo kontekste
Other Title: Nestorianism in the context of Christian doctrine
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 73 (2012)
Extent: p. 161-169
Date: 2012
Keywords: Nestorijus;Mokymas;Klaidos;Teologai;Nestorian;Training;Errors;Theologians
Abstract: Nestorianizmas yra Rytų krikščionių bažnyčios srovė, atsiradusi iV a., teigianti, kad Jėzus Kristus buvo Dievas ir žmogus, kurio prigimtys – dieviška ir žmogiška – nebuvo hipostatiškai susijusios viename asmenyje. čia ir kilo jų klaida apie du Jėzaus asmenis. todėl nestoriečių teologijoje teigiama, kad marija yra tik Jėzaus žmogaus motina. Vėliau šis terminas pakeistas į Christokos – Kristaus motina. šis Nestoro mokymas kažkada sukėlė didelį susirūpinimą ne tik Rytuose, bet ir Romoje. Net du visuotiniai bažnyčios susirinkimai reagavo į netinkamą šio vyskupo mariologijos bei kristologijos aiškinimą. Nestoriečių doktrinai prieštaravo žymieji Bažnyčios rašytojai ir teologai. šiandien nestorianizmas nėra priimtinas savo doktrina krikščioniškose bendruomenėse, tačiau Katalikų bažnyčios yra kviečiamas ekumeniniam dialogui
Nestorianism began in the eastern Church during the fourth century. it claimed that Jesus Christ was God as well as a man and that the divine and human natures were not related hypostatically, that is, united in one person. Hence the error about two Jesuses appeared. therefore Nestorian theology said that mary is only human mother of Jesus the man. later, the term was changed to Chrtistotokos - mother of Christ. this Nestorian teaching once caused great concern not only in the east but also in Rome. even two general meetings of the church wee devoted to this wrong mariology and Christology. Famous writers and theologians of the Church opposed Nestorians doctrine. today nestorianism is not acceptable with its doctrine in the Christian community, but it is called to ecumenical dialogue with the Catholic Church
Internet: http://litlogos.eu/L73/Logos_73_161_169_Zemaitis.pdf
http://litlogos.eu/L73/Logos_73_161_169_Zemaitis.pdf
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.5 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

144
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.