Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48454
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Tamkevičiūtė, Marija;Taminskas, Julius;Šmatas, Virmantas;Pukienė, Rūtilė
Title: Meteorologinių sąlygų poveikis didelės raiškos dendrometrais išmatuotam Pinus Sylvestris kamieno apimties pokyčiui vegetacijos periodo pabaigoje
Other Title: Influence of meteorological conditions on changes in the volume of the pine stem at the end of vegetation using high resolution dendrometers
Is part of: Mokslas - Lietuvos ateitis = Science - future of Lithuania. Vilnius : Technika, 2014, T. 6, nr. 4
Extent: p. 392-399
Date: 2014
Note: eISSN 2029-2252. Žurnalo nr. 4 tema : Aplinkos apsaugos inžinerija
Keywords: Kamieno apimties kitimas;Meteorologiniai rodikliai;Dendrometrai;Pušis paprastoji;Pinus sylvestris;Changes in the stem volume;Meteorological indicators;Dendrometers;Scots pines
Abstract: Medžių radialiajam priaugiui tirti taikomas dendrometrų metodas padeda spręsti ne vien apie prieaugio dinamiką, bet ir apie medžio kamieno apimties pokyčius apskritai, fiziologinę medžių būklę tam tikrais laiko periodais, priklausomybę nuo meteorologinių sąlygų ir rievės formavimosi savitumų. Tyrimuose buvo naudoti didelės raiškos DRL 26 dendrometrai, leidžiantys nustatyti ir interpretuoti klimatinių rodiklių įtaką medžio fiziologijai ir augimui, įvertinti mikroklimatinių sąlygų poveikį medžio kamieno pokyčiams. Atsižvelgiant į reprezentatyvią tyrimų vietų imtį, skirtingą pažeidimo laipsnį ir tolygų tyrimo vietų pasiskirstymą Lietuvoje, įvertinant klimatines, hidrologines ir (arba) antropogenines sąlygas, buvo pasirinktos trys aukštapelkės, matavimo aikštelėse įrengti gręžiniai su automatiniais vandens lygio ir temperatūros matuokliais, įrengti dendrometrai. Siekiant išsiaiškinti pušies, augančios pelkinėse augavietėse, kamieno apimties pokyčius formuojančius veiksnius bei vertinant atskirų medžių tarpusavio sinchronizacijos ypatumus, darbe naudota penkių dabartinių augančios paprastosios pušies (Pinus sylvestris) kamienų apimties pokyčių analizė. Tyrimų metu nustatyti kamieno apimties kitimo ypatumai vegetacijos periodo pabaigos – ramybės sezono pradžioje
Using dendrometers for measuring a radial increment of trees is efficient not only for investigation into the dynamics of the increment but also for changes in the tree stem in general, for a physiological condition of trees during certain periods of time, reliance on meteorological conditions and for tree-ring formation studies. The conducted research has applied to high resolution DRL 26 dendrometers that helped with identifying and distinguishing the impacts of climatic factors on the physiology and growth of trees. Also, the performed investigation assisted in assessing the impact of microclimate conditions on changes in tree stems. The location for installing dendrometers was selected with reference to the criteria such as representative research location, the degree of violation assessment, equal distribution of research sites in Lithuania and the estimation of climatic, hydrologic and anthropogenic conditions. Considering the above mentioned criteria, three raised bogs in which temperature, automatic water level devices in wells and dendrometers installed in measurement areas were chosen. The research period lasted from the end of the vegetation period to the beginning of dormancy season. For research purposes, 5 growing Scots pines (Pinus sylvestris) were used for examining changes in the stem volume. Another objective was to find out how stems were affected by growing in bog surroundings and to analyse the synchronicity of volume changes between trees. The conducted research disclosed specific features of the dynamics of changes in the stem volume at the end of vegetation, and the beginning of dormancy season was found
Internet: http://www.mla.vgtu.lt/index.php/mla/article/view/mla.2014.54
Affiliation(s): Aplinkos tyrimų centras
Gamtos tyrimų centro Klimato ir vandens tyrimų laboratorija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.